Argumentace - zvládání problematických situací pro mistry aneb „jak se dohodnout“ - 2denní

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Raška

odborný konzultant s lektorskou i manažerskou praxí

Základní info

CÍL

Dokázat zvládat konfliktní situace, kdy nedokážeme najít shodu s druhými (podřízenými, kolegy, nadřízenými) a marně hledáme cesty, jak se dohodnout.

OBSAH

  • Proč se často nedokážeme dohodnout
  • Umění soustředit se při složitých rozhovorech na věcnou podstatu, nikoli osobní postoje a emoce
  • Asertivní komunikace – dobrá a přirozená cesta k řešení složitých situací v komunikaci
  • Co když se druhá strana chová agresivně, manipuluje, vytváří nátlak – účinná obrana proti těmto postupům

METODY

Učení skrze zážitek. Moderovaná diskuze, modelové situace, hry, samostatné úlohy, videoanalýza.

Argumentace - zvládání problematických situací pro mistry aneb „jak se dohodnout“ - 2denní

Vybraný termín:

20.8.2024 –  21.8.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.