ARGUMENTACE A KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - intenzivní trénink konkrétních situací

Základní info

Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery? Potřebujete umět dobře reagovat při zvládání konfliktů, vést nepříjemné rozhovory, vyjednávat, argumentovat a asertivně komunikovat v konkrétních složitých situacích?

Trénink vás naučí efektivně formulovat myšlenky. Přineste si popisy nejtěžších situací. Budeme se zabývat celou škálou možných formulací až na úrovni skladby vět. Ale pozor! Žádné manipulace. Jen čisté techniky, které podporují vynikající pracovní vztahy a pomáhají lidem efektivně se domluvit.

URČENO

 pro 6 - 10 účastníků 

FORMA - TERMÍN

na vyžádání (9:00 - 16:30 hod.)

 

Intenzivní praktický trénink bez zbytečných teorií 
Program obsahuje krátké lekce jako úvod do převažujících moderovaných diskuzí a tréninků. Většinu času účastníci aktivně trénují v malých skupinách nebo řeší konkrétní situace ze svého pracoviště.

PŘÍNOSY

 • Získání nadhledu nad komunikací především v těžkých situacích (věcnost X emoce)
 • Sebevědomí, autorita a schopnost držet rozhovory pod kontrolou
 • Dovednost vést partnera k dohodě i v obtížných situacích
 • Kratší a přesnější formulace myšlenek
 • Přesvědčivější argumentace
 • Kvalitnější kladení otázek

Díky pochopení principů se můžete dlouhodobě zlepšovat i bez další pomoci trenéra.

OBSAH

Znalosti:

 • Obavy v komunikaci a jejich negativní dopady
 • Role respektu a otevřenosti v komunikaci
 • Neshoda jako zdroj synergie
 • Zvládání emocí a koncentrace na porozumění a dohodu
 • Vznik nedorozumění a jak ho minimalizovat
 • Jak komunikovat před vznikem konfliktu
 • Jak komunikovat ve vzniklém konfliktu

Techniky:

 • Pokročilé kladení otázek (trénink)
 • Rámování a přerámování rozhovorů (trénink)
 • Vyjednávání pravidel komunikace /spolupráce a jejich využití (trénink)
 • Silná argumentace (trénink)
 • Prvky asertivní komunikace (trénink)
 • Větné vzorce a účinné techniky založené na NLP (trénink)
 • Rozbor konkrétních podnětů účastníků z praxe účastníků

Vše je trénování na situacích, které si účastníci přinesou z praxe a popíší jako obtížné, nejčastěji např.: vyjednávání s neústupným kolegou, jednání s podřízenými, prosazování změny,…

Doporučená domácí příprava:

Každý účastník si může připravit cca 3 konkrétní situace, které v poslední době řešil jako obtížné nebo se kterými potřebuje pomoci.
Písemná forma není závazná, pouze doporučená. Užitečné jsou poznámky k průběhu jednotlivých hovorů vč. přímé řeči ve významných fázích.

OHLASY ÚČASTNÍKŮ

Další ohlasy posluchačů na lektora

„Kurz předčil moje očekávání a dal mi zkušenosti od kolegů z konkrétních situací. Interaktivní, svižný a tematicky zaměřený workshop na konkrétní skupinu z daného oboru. Na svých situacích, kde jsem si nebyla jistá, jak řešit, jsem si díky workshopu mohla zlepšit a ujasnit, jak příště lépe reagovat.“

Lucie Čapková,  Convention Sales Manager, InterContinental Prague

"Potřeboval jsem zlepšit svou komunikaci s podřízenými bez konfliktů, abychom došli ke společnému závěru. Trénink splnil v plném rozsahu mé očekávání. Obsah a odbornost lektora je na vysoké úrovni, určitě bych doporučil i dalším kolegům - naučíte se hodně o komunikaci."

Jiří Harazim, manažer LOMA Systems

ARGUMENTACE A KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - intenzivní trénink konkrétních situací

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.