Akreditovaný program: Kouč se zaměřením na leadership

Kurzem Vás provede Ing. Mgr. Radka Loja

Lektorka, koučka, terapeutka „Nenechejte se zmást druhými. Úspěch je to, že dosáhnete cílů, které si sami zvolíte, a přinášejí radost nejen vám,…

Základní info

Cíle kurzu

Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikače kouče, ale také na osobnostní růst účastníků, aby se stali vynikajícími leadery. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku kurzu. Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.


Při tvorbě koncepce jsme vyšly z moderních poznatků psychologie, leadershipu, neurověd, NLP, mindfulness a práce s podvědomím. Kurz je tedy postaven na základě našich dlouhodobých lektorských prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty – a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství.

Určeno pro

Kurz je pro každého, kdo chce rozvinout svoje dovednosti v oblasti vedení lidí a zároveň získat praktické zkušenosti kouče se zaměřením na leadership. Důraz klademe na skutečné situace a problémy z reálného života.


Kurz je vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci, kterou mohou využít jako firemní koučové).

Obsah kurzu

Kurz je kombinací prezenčního a online vzdělávání.

Rozsah je 167 vyučovacích hodin, z toho 86 prezenčně a 51 distančně


Setkáme se dvanáctkrát (pátek + sobota), v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.


Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikace, zvládání konfliktů apod.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.


Prezenční část:

• 12 výukových dnů, kde se účastníci osobně setkají s lektory,

• v prezenční části bude probíhat praktický nácvik koučinku – jak v roli kouče, tak v roli koučovaného. Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikace, zvládání konfliktů apod.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.


Online část:

• s výukou můžete začít kdykoliv po přihlášení a úhradě kurzovného,

• pro online vzdělávání využíváme Learning Management System Moodle, který využívají vysoké školy po celém světě,

• online vzdělávání obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty – přístup vám zůstane také po ukončení kurzu.


Podpůrné skupiny:

Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek, kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme absolvovat minimálně 10 hodin schůzek.


Co se v průběhu kurzu naučíte:

• Používat filozofii a metody koučinku v oblasti leadershipu a firemního prostředí

• Lépe rozumět sobě a druhým, koučování leaderů

• Zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů

• Budovat autoritu a vliv leadera, pracovat se silnými a slabými stránkami osobnosti

• Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování leaderů

• Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu,

• Efektivní komunikaci a asertivitu

• Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti, zvládat obtížné životní situace a krize

• Budovat diversitní firemní kulturu s exkluzivní metodou 5 chairs

• Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče

• Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat


Navíc dostanete zdarma

Kvalitní studijní materiály

Hodinu koučování s lektorkou

Poznámka

Vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Akreditovaný program: Kouč se zaměřením na leadership

Vybraný termín:

22.9.2023 –  2.12.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.