Ako efektívne komunikovať e-mailom

kurz

Základní info

Cieľ kurzu: E-mail je dnes každodenným nástrojom komunikácie v práci i súkromí. Práve v e-mailoch však dochádza k najväčším skresleniam a nedorozumeniam. Slušná, správna a efektívna e-mailová komunikácia predstavuje v elektronickej ére kľúč k úspechu a osobnej efektivite. Úlohou tohto kurzu je naučiť účastníkov využívať e-mail na dosahovanie svojich cieľov a uplatňovať účinné postupy e-mailovej komunikácie.

 

Kurz pokrýva témy ako: netiketa, jazyk e-mailovej komunikácie, pravidlá na písanie e-mailu, riešenia náročných situácií či tipy a triky.

 

Kurz vedú skúsení lektori, prebieha živou a interaktívnou formou a poskytuje primeraný priestor na diskusiu a zdieľanie vlastných skúseností.

 

Po absolvovaní 1-dňového kurzu budete vedieť:

  • ako uplatňovať internetovú etiketu v e-mailoch;
  • ako rozlíšiť, kedy je vhodné použiť e-mail a kedy nie;
  • ako správne a účinne formátovať a štruktúrovať e-mailové správy;
  • ako správne naformulovať svoje myšlienky do e-mailu;
  • aké frázy použiť na nadviazanie a budovanie vzťahu s človekom;
  • ako slušne vyjadriť nesúhlas alebo vlastný názor;
  • ako sa vyhnúť komunikačným „zabijakom“ v e-maile;
  • ako postupovať pri vytváraní a posielaní e-mailov;
  • ako sa úspešne vyrovnať s najčastejšími problémami v e-mailovej komunikácií.

 

Cieľová skupina: Kurz je určený každému, kto pravidelne komunikuje e-mailom a má záujem zdokonaliť sa v tejto forme komunikácie.

Ako efektívne komunikovať e-mailom

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
199 Euro + 19% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.