AKADEMIE PRO ASISTENTKY

kurz

Základní info

CÍLE KURZU

POZITIVNÍ ZMĚNY V PRÁCI ASISTENTKY, SEKRETÁŘKY
PODPORA TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE
ÚČINNĚJŠÍ PODPORA MANAŽERA ZE STRANY ASISTENTKY, SEKRETÁŘKY
ZLEPŠENÍ VLASTNÍ ORGANIZACE ČASU ASISTENTKY A SEKRETÁŘKY, PODPORA EFEKTIVNÍHO TIME MANAGEMENTU MANAŽERA, ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI VŮČI STRESU
ZLEPŠENÍ ORIENTACE ASISITENTKY, SEKRETÁŘKY VE VLASTNÍM CHOVÁNÍ, OSOBNOSTNÍCH PŘEDPOKLADECH A VYUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH PŘEDNOSTÍ
EFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
ZLEPŠENÍ ORIENTACE ASISTENTKY, SEKRETÁŘKY V CHOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ I KLIENTŮ A EFEKTIVNĚJŠÍ KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ S NIMI
ROZPOZNÁVÁNÍ ROLÍ, POVINNOSTÍ A ODPOVĚDNOSTI MANAŽERA A ZLEPŠENÍ JEHO PODPORY V TÉTO OBLASTI
ORIENTACE V PRÁCI TÝMU, ROZPOZNÁVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ TÝMOVÝCH ROLÍ, PODPORA JEJICH SOUHRY VE PROSPĚCH VÝKONU TÝMU A DOBRÝCH VZTAHŮ MEZI JEHO ČLENY
ZLEPŠENÍ PRÁCE S INFORMACEMI - JEJICH ZPRACOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ VHODNOU FORMOU /ORIENTACE V NEFORMÁLNÍM TOKU INFORMACÍ/
ORIENTACE V KULTUŘE ORGANIZACE A POZITIVNÍ PŮSOBENÍ NA NI
KULTURA VYSTUPOVÁNÍ A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ - ZLEPŠENÍ IMAGE ASITENTKY - SEKRETÁŘKY


PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE

TEORETICKÉ INFORMACE A ZKUŠENOSTI PŘEDÁVANÉ INTERAKTIVNÍM ZPŮSOBEM
PROFESIONÁLNÍ VIDEONAHRÁVKY A JEJICH ROZBOR
DISKUSE A SROVNÁVÁNÍ
DISKRÉTNÍ TESTOVÁNÍ
OBSAH KURZU ASISTENTEK:
osobnost asistentky a verbální i neverbální komunikace
týmová spolupráce a řešení konfliktů /péče o vzhled, stolování/
řízení času, odolnost vůči stresu, zvyšování výkonnosti
písemná komunikace,obchodní a jiná korespondence, pravopis, materiály na porady, zápisy z porad, rukopis jako zdroj orientace, závěr "školy působivého vzhledu"

AKADEMIE PRO ASISTENTKY

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.