Akademie dobrého obchodníka

Základní info

Základní informace k celému cyklu

Kurz je rozdělen na dva samostatné celky, které na sebe navazují. V prvním cyklu (2 dny, obchodní proces) se účastníci seznámí s předpoklady moderního obchodu a dalšími nástroji, které mohou v praxi využít. Navazující druhý cyklus (6 dnů, strategický obchod) účastníkům umožní prohloubení znalostí z prvního cyklus. Vytvoří si obchodní strategii a mají také možnost individuálního mentorinku. Můžete se přihlásit na oba cykly najednou, nebo je absolvovat postupně. ​

 

Cílem obou cyklů je rozvinout uvědomování si sama sebe v roli obchodníka či vedoucího obchodního oddělení. Umožní účastníkům pracovat na sobě do hloubky způsobem, který přináší skutečné obchodní výsledky. Kurz vede obchodníky od automatických naučených postupů, které někdy fungují, ke schopnosti s nadhledem a efektivně reagovat v různých situacích. 


Kurz účastníkům přináší nový pohled na způsob jednání, vnímání potřeb, jazyka a myšlení druhé strany. Účastníci si osvojí fungující nástroje komunikace podle nejnovějších poznatků teorie vyjednávání, práci s jednotlivými fázemi obchodního procesu a nakonec si vytvoří strategický nadhled a vlastní obchodní strategii. Obchodování je v jádru pozitivní řemeslo s tisíciletou tradicí. Moderní přístup k obchodování přináší obchodníkům zaslouženou prestiž a výsledky v podobě dobrých obchodů.  

Cílová skupina

Kurz je určen obchodním zástupcům, členům a vedoucím obchodních týmů. Doporučujeme jej i pracovníkům marketingu a manažerům pro získání představy o potenciálu moderních metod obchodování.

Cyklus Obchodní proces (2 dny)

Účastníci se seznámí s předpoklady moderního obchodu a reflektují svůj osobní postoj k nim, osvojí si kompetence moderního obchodníka a naučí se základům empatie a efektivního naslouchání druhým. Seznámí se s moderními technikami komunikace se zákazníkem a trénují jejich přirozené a vhodné využití v průběhu jednání. Získají přehled o jednotlivých fázích obchodního procesu jako o cestě od navázání vztahu až k úspěšné dohodě.

Metodika​

Představení teoretických modelů a technik, jejich aktivní reflektování a učení se koučovacím způsobem. Účastníci provádějí konkrétní cvičení dovedností ve skupině a ve dvojicích. Mezi oběma dny kurzu (rozestup 3 až 4 týdny) si ověřují a procvičují získané dovednosti v praxi.

Proběhne v termínech

1. den  11. února 2022

2. den  11. března 2022

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

9 000 Kč + DPH/cyklus

Lektoři

Martin Holčík

Zdeněk Štěpánek

 

Cyklus Strategický obchod (6 dní)

Účastníci prohloubí své komunikační dovednosti a schopnost vést zákazníka jednotlivými fázemi obchodního procesu z prvního cyklu. Naučí se vnímat a rozlišovat různé komunikační styly, jazyk a metaprogramy u zákazníků. Také získají nové poznatky z psychologie rozhodování a strategický pohled na portfolio svých zákazníků. Z nabytých dovedností si každý účastník vytváří svou vlastní funkční obchodní strategii, kterou poslední den kurzu představuje ostatním účastníkům. Na závěr kurzu svou obchodní strategii, své postoje a přístup k modernímu obchodu konzultuje na individuálním mentoringu s lektorem kurzu. Úspěšné absolvování druhého cyklu kurzu je potvrzeno certifikátem Akademie dobrého obchodníka.  

Metodika​

Představení teoretických modelů a technik, jejich aktivní reflektování a učení se koučovacím způsobem. Účastníci provádějí konkrétní cvičení dovedností ve skupině a ve dvojicích. Mezi jednotlivými dny kurzu (rozestup 3 až 4 týdny) si ověřují a procvičují získané dovednosti v praxi. Vytvoří si vlastní obchodní strategii podle základní struktury klíčových obsahových oblastí a provede její prezentování před kolegy. Na závěr absolvují individuální mentoring s lektorem.

Proběhne v termínech

 

1. den  19. dubna 2022

2. den  18. května 2022

3. den  9. června 2022

4. den  28. června 2022

5. den  7. září 2022

6. den  29. září 2022

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

27 000 Kč + DPH/cyklus

Lektoři

Martin Holčík

Zdeněk Štěpánek

Více informací k termínům vám poskytne Kateřina Schediwá schediwa@akademiesro.cz, +420 773 562 888

Akademie dobrého obchodníka

Vybraný termín:

 Pardubický kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.