360° ZPĚTNÁ VAZBA

vyplnění dotazníku

Základní info

Podpořte spolupráci lidí i týmů

 

  • Získáte komplexní pohled na účastníky
  • Rozpoznáte příležitosti pro další rozvoj

 

Potřebujete rychlý a flexibilní nástroj pro rozvoj zaměstnanců? Uvítáte možnost přizpůsobit 360° zpětnou vazbu potřebám Vaší společnosti? Chcete použít firemní kompetence, vlastní hodnotící škálu nebo otázky? 360° zpětná vazba od TCC online Vám umožní provádět rychlou administraci ve vlastní režii. 

NOVĚ TAKÉ VE VARIANTĚ: MULTIFEEDBACK!

360° zpětná vazba je metoda hodnocení, při které jednomu zaměstnanci poskytuje zpětnou vazbu větší počet respondentů. Typicky jde o nadřízené, kolegy a podřízené. Samoobslužná 360° zpětná vazba od TCC online ušetří Váš čas a umožní flexibilní řešení. Lze vytvářet nové dotazníky dle potřeb Vaší společnosti případně využít předpřipravené. Hodnocené osoby si mohou samy nominovat své hodnotitele. Vy pouze nastavíte minimální počet hodnotitelů ve skupinách a můžete případně ovlivnit jejich výběr. Hodnoceným osobám se po uzavření hodnocení zobrazí přehledné výstupní zprávy se zpětnou vazbou.

Výhody 360° zpětné vazby od TCC online

  • Umožní flexibilní nastavení.
  • Dává prostor pro vytvoření vlastních otázek, hodnotící škály, kompetencí či vícejazyčných dotazníků.
  • Vytvoří libovolné úrovně zpráv s různým obsahem – hodnocený, manažer, kouč a další,
  • Přináší funkčnosti pro vytváření pozvánek či upomínek.
  • Poskytne prostor pro práci s volnými texty, pro grafickou úpravu výstupů.
  • Sleduje stav vyplnění, přehledně v manažerském reportu či podrobně po jednotlivcích a umožňuje nastavení automatického ukončení projektu či automatické připomínky.
  • Ukládá vytvořené dotazníky do dotazníkové banky pro další použití v budoucnu.
  • Chrání anonymitu respondentů.

 

A navíc lze zdarma generovat libovolný počet týmových výstupů, které poskytnou celkový náhled na skupinu hodnocených osob.  

Nově také ve variantách:

360° zpětná vazba – emoční inteligence

360° zpětná vazba – emoční inteligence vychází z principů klasické „třistašedesátky“, kdy skupina hodnotitelů (typicky nadřízený, kolegové, podřízení) hodnotí pracovníka dle předem definovaných oblastí. V tomto případě jsou otázky zaměřené na oblasti, související s emoční inteligencí, tj. rozpoznání emocí u druhých, asertivita, stress management a budování vztahů.

MULTIFEEDBACK

Multifeedback je variantou 360° zpětné vazby, ve které hodnocený získává zpětnou vazbu od všech ostatních účastníků a zároveň všem ostatním zpětnou vazbu poskytuje. Každý účastník hodnotí ve sledovaných kompetencích všechny členy týmu bez ohledu na vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Jde o variantu zpětné vazby, která je rychlá, stručná a strukturovaná. Je vhodná zejména pro agilní či projektové týmy, startupy a samořídící organizace.

Součástí je i tzv. Stodolarovka, která umožňuje, aby si tým navrhl rozdělení odměn či bonusů zevnitř.

Potřebujete více informací, případně ukázku jak vše funguje? Ozvěte se nám na info@tcconline.cz

360° ZPĚTNÁ VAZBA

Vybraný termín:

 Online

Cena
Administrační prostředí zdarma. Cenová zvýhodnění v závislosti na počtu hodnocených osob. Podrobný ceník na www.tcconline.cz

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.