1st Social Competence Certificate®

kurz

Základní info

Sociální kompetence je vedle odborných znalostí a znalostí metod klíčovou kvalifikací
úspěšné spolupráce s externími klienty stejně jako i s kolegy uvnitř firmy.

Myšlenka 1SC®
Požadavky ekonomického světa podléhají neustálému růstu. Za úspěchem každé společnosti stojí ale v primární rovině člověk a jeho schopnosti a spravné využití těchto lidských zdrojů a kvalit. Pouze investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí zaměstnanců je předpokladem trvalého úspěchu. 1SC® poskytuje sociální kompetenci k doplnění odborné kvalifikace zaměstnanců čímž své pracovníky optimálně připravuje ke společnému využívání zdrojů.

Cílová skupina programu 1SC®
Sociální kompetence představuje pro každou pracovní pozici podniku klíčovou kvalifikaci.
Modulární skladba vzdělávacího programu umožňuje sestavení seminářů pro každého
pracovníka indivuduálně. Dle jeho potřeb, požadavků a výchozí pozice.

Funkční princip certifikátu 1st Social Competence Certificate®
Program se zaměřuje na dvanáct hlavních oborů (Poradenství & Prodej, Management vztahů & management služeb, Úspěšné vyjednávání, Úspěšná moderace skupin, Mediace & Management konfliktů, Úspěšná prezentace, Sebeřízení, Coaching & Vedení, Management projektů, Inovační techniky & Tvůrčí techniky, Gender Mainstreaming (rovnost pohlaví), Cross Cultural Training (poznání prostředí jiných kultur). Každý modul trvá dva dny. Možné a smysluplné jsou různé individuální kombinace modulů. (v rozmezí od dvou do čtyřiceti přednáškových dnů )

1st Social Competence Certificate®

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.