1SC® Inovační a tvůrčí a techniky

kurz

Základní info

Krátký popis:
V tomto 1SC® Modulu se naučíte a procvičíte za pomoci různých technik analyzovat,
strukturovat a následně i vyvodit řešení problémů.
Nápady jsou produktem tvůrčího myšlení. U kreativity nejde jen o tvůrčí činnosti, jako
vyjádření pocitů hudbou nebo výtvarným uměním, nýbrž o zvláštní myšlenkové procesy a nové způsoby řešení pro staré i nové problémy, které se předtím mohly zdát neřešitelné.
Poznáte a naučíte se známé heuristiky specifických oborů, které se při hledání alternativ v produkci opírají o techniky kreativity. Jedná se o analýzu hodnot, scenária a propojené myšlení. Tématem jsou i často se vyskytující chyby a jak se jim vynout, stejně jako popis jednotlivých úloh v kreativním řešení problémů.
Budete schopni úspěšně rozpoznat, jaké způsoby hledání nových nápadů využít s ohledem na pracovní skupinu, moderátora, problémové faktory atd. a získáte tak dalekosáhlou
schopnost řešit problémy jak v zaměstnání, tak v každodenním životě.

Obsah:
1. Kreativní myšlení: K čemu techniky inovace a kreativity?
2. Inteligence a kreativita
3. Proces myšlení
4. Problémy a jejich zpracování
5. Kreativní řešení problémů
6. Heuristiky
7. Úlohy u kreativního řešení problémů
8. Popis metod
9. Kreativní řešení problémů

Časový rámec:
Modul se skládá ze 2 dnů nebo 4 půldnů, rozdělených na 16 učebních jednotek
po 45 minutách (8 dvojitých jednotek po 90 minutách). Všechny semináře musí
být absolvovány v průběhu maximálně jednoho týdne.

Metodický rámec:
Po uvedení do základů technik inovací a kreativity budou ve skupině připraveny a
strukturovány prezentační úkoly. Velký důraz bude kladen na problémové situace z praxe.
Při tom budou použity rúzná problémová zadání a varianty reflexí. Techniky inovace a
kreativity budou důmyslně naplánovány, využity zhodnceny.

1SC® Inovační a tvůrčí a techniky

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.