1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultura projevu, přesvědčivá argumentace, profesionální prezentace na veřejnosti i v médiích

Základní info

URČENO
pro ty, kterým záleží na přesvědčivosti, pohotovosti a srozumitelnosti vyjadřování, kultuře projevu a úrovni prezentace, tedy na profesionální kvalitě projevu a vystupování na veřejnosti a před klienty.

Komplexní 4 modulový projekt (10. ročník)
trénink rétoriky, práce s hlasem, komunikace, prezentačních a argumentačních dovedností, krizové komunikace a mediální trénink (option: v TV studiu).

Verbální projev je společnou nezbytnou aktivitou nezávislou na profesi: určeno jak pro manažery  obchodu a  marketingu, pro top management firem, tiskové mluvčí a PR pracovníky, politiky, moderátory, prezentující, pedagogy, právníky a další osobnosti, které často vystupují  na veřejnosti či v médiích  při prezentaci sebe sama, firmy, projektu apod.   

STRATEGIE AGENTURY
Nabídnout zájemcům o osobní rozvoj vysoce kvalitní, propracovaný a ucelený program pro rozvoj řečnických, komunikačních a prezentačních dovedností s prokazatelně vyšší efektivitou a úrovní vzdělávání, tzn. s vyšší přidanou hodnotou. 

TERMÍNY

aktuální termín 20. ročníku: 19.02.2020 - 03.04.2020 

MODULY 1. Řečnické školy                

Modul A  Přesvědčivá argumentace                                        19.-20.11.2015 
Modul B  Rétorika - technika řeči a kultura projevu                  02.-03.12.2015
Modul C  Prezentační dovednosti                                            leden - únor 2016
Modul C  Mediální trénink - mediální a krizová komunikace       březen 2016
termíny budou upřesněny po dohodě se zájemci 

Jednotlivé moduly lze absolvovat samostatně; pro vyšší efektivitu doporučujeme absolvovat všechny moduly, které se synergicky doplňují a postupně rozvíjejí všechny potřebné komunikační dovednosti.  Změna termínu vyhrazena.

VÝHODY modulové výuky:

 • komplexnost výuky - návaznost modulů s gradací nároků na dovednosti posluchače,
 • vyvážená a ověřená kvalita tréninků i lektorů,
  individuální přístup v malé skupině,
 • výsledkem je prokazatelně lepší dosažená úroveň dovedností
  u jednotlivých posluchačů,
 • další výhodou je příznivá cena celého projektu.

CÍL
Získat potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý, pohotový sebejistý mluvený projev na  profesionální úrovni, ať pro jakoukoli prezentaci či vystupování na veřejnosti.

FORMA
Projekt je složen ze  4 modulů = 7 dní tréninku  (56 vyuč. hodin, 2 denní tréninky 1x v měsíci).
Tréninky na sebe tématicky, obsahově a logicky navazují s gradující náročností až k  simulovanému mediálnímu vystoupení pod vedením profesionálů v TV studiu.  

METODY
Interaktivní trénink s využitím moderované diskuse zaměřený na analýzu pro zlepšení mluvního projevu, komunikačních a prezentačních dovedností.  Praktický nácvik řeči s použitím řečových technik a cvičení, komunikační a prezentační  vystupování s videotréninkem a rozborem, individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Cvičení, audio a videotréninky, modelové situace, nahrávky na CD/DVD pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

LEKTOŘI
Lektorský tým je složen z oborníků na řečnické, komunikační a prezentační dovednosti s  vlastní hereckou nebo moderátorskou praxí, VŠ pedagogů, mediálních expertů, tiskových mluvčí a PR specialistů,  rozhlasových a televizních moderátorů (působí na DAMU, v České televizi,v Radiožurnálu Českého rozhlasu,  na VŠ, v divadle apod.).  

Lektorský tým

 • Miroslav Dvořák,  DiS               -hlasový pedagog na herecké škole
 • Jozef Ftorek, MA                     -VŠ pedagog PR, tiskový mluvčí, redaktor
 • MgA. Martin Vasquez, PhD.       -lektor, herec, moderátor
 • Mgr. Petr Daňko                      -lektor, moderátor
 • Ing. Jan Korbel                       -lektor, facilitátor a kouč  
 • a další odborníci
POSLUCHAČI
Intenzivní  trénink  probíhá  pro  vysokou  efektivitu výuky  s individuálním přístupem ke každému posluchači  v  malé  skupině  účastníků - do 10 osob.

T é m a t a   4   modulového   projektu  1. Řečnická škola
 • Tvůrčí a pohotová komunikace
 • Rozvoj argumentačních dovedností
 • Prezentační dovednosti
 • Jak zaujmout a přesvědčit publikum
 • Veřejné vystoupení, společenské akce
 • Zvládání trémy, schopnost improvizace
 • Kultura projevu a řečnické dovednosti     
 • Technika řeči a práce s hlasem
 • Verbální  a neverbální komunikace
 • Obsah a forma projevu, typy projevů, řečnické a mluvní styly
 • Osobnost řečníka, jeho image a styl
 • Krizová a mediální komunikace
 • Mediální vystoupení (TV studio na vyžádání)

MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum agentury AHA, metro C - Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4, TV studio - Praha 10.

CENA
Ceny samostatných modulů:
A:               6.950,- Kč 
B:               6.950,- Kč
C:               6.950,- Kč
D:               8.150,- Kč
________________________       
Součet:      29.000,- Kč  bez DPH

Zvýhodněná cena  27.500,- Kč při nákupu všech 4 modulů (cena bez DPH 21%)

   REFERENČNÍ VIDEA z kurzů 1. ŘŠ

 1. Mediální trénink - závěr 3. běhu 1. Řečnické školy (5:30)
- účastníci tréninku hodnotí svou práci ve studiu a někteří i celý projekt 1.ŘŠ
  "Co Vám kurz dal a vzal".

2. Improvizovaný rozhovor ve studiu - ukázka z Mediálního tréninku (1:50)
- účastník tréninku pohotově reaguje na neznámé otázky/narážky redaktora  při
  zachování kvality verbální i neverbální komunikace: "Těžko na cvičišti..."

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ  ZÍSKANÝCH DOVEDNOSTÍ

 • PRACOVNĚ
  - odborné přednášky - kongresy - konference - prezentace - obhajoby projektů
  - vedení porad - reporty - obchodní prezentace
 • PROFESNĚ
 • byznys - jednání s klienty, vystoupení v médiích, krizová komunikace, obchodní prezentace, vedení porad
 • politika  - předvolební vystoupení, meetingy, vystoupení v médiích, přesvědčování, argumentace, zvládání námitek
 • právo - soudní přelíčení, závěrečné řeči u soudu, obhajoby, argumentace
 • věda - obhajoba projektů, přesvědčování a argumentace, vystoupení na veřejnosti, prezentace na konferencích a kongresech
 • pedagogika - výuka, přednášky, diskuse (celodenní mluvení versus ekonomika mluveného projevu, hlasová hygiena)
 • umělci - vystoupení v médiích, prezentace na veřejnosti, projevy na vernisážích, moderování.
 • SOUKROMĚ
  - slavnostní projevy -  rodinné a firemní oslavy - vernisáže - společenské události -   večírky.

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultura projevu, přesvědčivá argumentace, profesionální prezentace na veřejnosti i v médiích

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.