1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultivovaný a přesvědčivý řečník, komplexní příprava na veřejné vystupování

Základní info

rok 2019 - aktuálně: https://www.educity.cz/kurzy/praha/1-recnicka-skola-retorika-mluveny-projev-a-prace-s-hlasem-ko-s3666281

www.agentura-aha.cz

_____________________________________________________________

URČENO
pro ty, kterým záleží na přesvědčivosti, pohotovosti a srozumitelnosti vyjadřování, kultuře projevu a úrovni prezentace, tedy na profesionální kvalitě projevu a vystupování na veřejnosti a před klienty


Komplexní 4 modulový projekt (11. ročník)

trénink rétoriky, práce s hlasem, komunikace, prezentačních a argumentačních dovedností, krizové komunikace a mediální trénink.

Verbální projev je společnou nezbytnou aktivitou nezávislou na profesi: určeno jak pro manažery  obchodu a  marketingu, pro top management firem, tiskové mluvčí a PR pracovníky, politiky, moderátory, prezentující, pedagogy, právníky a další osobnosti, které  vystupují  na veřejnosti či v médiích  při prezentaci sebe sama, firmy, projektu apod.

STRATEGIE AGENTURY
Nabídnout zájemcům o osobní rozvoj vysoce kvalitní, propracovaný a ucelený program pro rozvoj řečnických, komunikačních a prezentačních dovedností s prokazatelně vyšší efektivitou a úrovní vzdělávání, tzn. s vyšší přidanou hodnotou. 

TERMÍNY

19.02. - 02.04.2020  aktuální termíny


02.12.2015-30.05.2016

MODULY 1. Řečnické školy (info prolink)


Modul   Úspěšná prezentace s osobitým stylem                  09.-10.02.2016  
Modul   Přesvědčivá argumentace a pohotová rétorika        03.-04.03.2016     
Modul   Praktická rétorika                                                duben 2016 (bude upřesněno)
Modul   Mediální trénink                                                   květen 2016 (bude upřesněno)
nový termín rétoriky bude oznámen zájemcům obratem

Změna termínu vyhrazena.

Jednotlivé moduly lze absolvovat samostatně; pro vyšší efektivitu doporučujeme absolvovat všechny navazující moduly. 

VÝHODY modulové výuky:

  • komplexnost výuky - provázanost modulů  a postupné zafixování dovedností,
  • vyvážená a ověřená kvalita tréninků i lektorů,
  • individuální přístup v malé skupině (5 - 10 účastníků max.)
  • výsledkem je prokazatelně vyššá dosažená úroveň dovedností
    u jednotlivých posluchačů,
  • další výhodou je příznivá cena celého projektu.

CÍL
Získat potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý, pohotový sebejistý mluvený projev na  profesionální úrovni, ať pro jakoukoli prezentaci či vystupování na veřejnosti.

FORMA
Projekt je složen ze  4 modulů = 7 dní tréninku  (56 vyuč. hodin, 2 denní tréninky 1x v měsíci).

METODY
Interaktivní trénink s využitím moderované diskuse zaměřený na analýzu pro zlepšení mluvního projevu, komunikačních a prezentačních dovedností. Praktický nácvik řeči s použitím řečových technik a cvičení, komunikační a prezentační vystupování s videotréninkem a rozborem: individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Cvičení, audio a videotréninky, modelové situace, nahrávky na CD/DVD pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

LEKTOŘI
Lektorský tým je složen z oborníků na řečnické, komunikační a prezentační dovednosti s  vlastní hereckou nebo moderátorskou praxí, VŠ pedagogů, mediálních expertů, tiskových mluvčí a PR specialistů, rozhlasových a televizních moderátorů (působí na DAMU, v České televizi,v Radiožurnálu Českého rozhlasu,  na VŠ, v divadle apod.).  

POSLUCHAČI
Intenzivní  trénink  probíhá  pro  vysokou  efektivitu výuky  s individuálním přístupem ke každému posluchači  v  malé  skupině  účastníků - do 10 osob.

MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum agentury AHA, metro C - Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4,
TV studio - Praha (na vyžádání).

CENA
Ceny samostatných modulů:

6.950,- Kč
6.950,- Kč     
6.950,- Kč
8.150,- Kč  mediální trénink 

____________________________       

Součet:         29.000,- Kč  bez DPH
s bonusem: 27.500,- Kč  bez DPH   při absolvování celé Řečnické školy

Zvýhodněná cena při přihlášení na všechny moduly 27.500,- Kč
(resp. 33.275,- Kč vč. 21% DPH)

Pozn. Mediální trénink v TV studiu - na vyžádání za příplatek (podle počtu účastníků)

Neváhejte nás kontaktovat a konzultovat případné individuální / firemní potřeby obsahu a rozsahu vzdělávacích projektů.

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultivovaný a přesvědčivý řečník, komplexní příprava na veřejné vystupování

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.