Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultivovaný a přesvědčivý řečník a prezentující, komplexní příprava na veřejné vystupování

Základní info

URČENO
pro ty, kterým záleží na přesvědčivosti, pohotovosti a srozumitelnosti vyjadřování, kultuře projevu a úrovni prezentace, tedy na profesionální kvalitě projevu a vystupování na veřejnosti a před klienty


Komplexní 4 modulový projekt 

trénink rétoriky, práce s hlasem, komunikace, prezentačních a argumentačních dovedností.

Verbální projev je společnou nezbytnou aktivitou nezávislou na profesi: určeno jak pro manažery  obchodu a  marketingu, pro top management firem, tiskové mluvčí a PR pracovníky, politiky, moderátory, prezentující, pedagogy, právníky a další osobnosti, které  vystupují  na veřejnosti či v médiích  při prezentaci sebe sama, firmy, projektu apod.

STRATEGIE AGENTURY
Nabídnout zájemcům o osobní rozvoj vysoce kvalitní, propracovaný a ucelený program pro rozvoj řečnických, komunikačních a prezentačních dovedností s prokazatelně vyšší efektivitou a úrovní vzdělávání, tzn. s vyšší přidanou hodnotou. 

TERMÍNY

MODULY 1. Řečnické školy (info prolink)

Modul   Rétorika - kdo umí mluvit, vítězí                                               
Modul   Přesvědčivá argumentace a pohotová rétorika                                            Modul   Úspěšná prezentace s osobitým stylem                   
               

Změna termínu vyhrazena.

Jednotlivé moduly lze absolvovat samostatně; pro vyšší efektivitu doporučujeme absolvovat všechny navazující moduly. 

VÝHODY modulové výuky:

  • komplexnost výuky - provázanost modulů  a postupné zafixování dovedností,
  • vyvážená a ověřená kvalita tréninků i lektorů,
  • individuální přístup v malé skupině (5 - 10 účastníků max.)
  • výsledkem je prokazatelně vyššá dosažená úroveň dovedností
    u jednotlivých posluchačů,
  • další výhodou je příznivá cena celého projektu.

CÍL
Získat potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý, pohotový sebejistý mluvený projev na  profesionální úrovni, ať pro jakoukoli prezentaci či vystupování na veřejnosti.

FORMA
Projekt je složen ze  3 modulů = 5 dní tréninku  
Interaktivní trénink s využitím moderované diskuse zaměřený na analýzu pro zlepšení mluvního projevu, komunikačních a prezentačních dovedností. Praktický nácvik řeči s použitím řečových technik a cvičení, komunikační a prezentační vystupování s videotréninkem a rozborem: individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Cvičení, audio a videotréninky, modelové situace, nahrávky pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

LEKTOŘI
Lektorský tým je složen z oborníků na řečnické, komunikační a prezentační dovednosti s  vlastní hereckou nebo moderátorskou praxí, VŠ pedagogů, mediálních expertů, tiskových mluvčí a PR specialistů, rozhlasových a televizních moderátorů (působí na DAMU, v České televizi,v Radiožurnálu Českého rozhlasu,  na VŠ, v divadle apod.).  

POSLUCHAČI
Intenzivní  trénink  probíhá  pro  vysokou  efektivitu výuky  s individuálním přístupem ke každému posluchači  v  malé  skupině  účastníků - do 10 osob.

MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum agentury AHA, metro C - Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4,
TV studio - Praha (na vyžádání).

CENA 1. Řečnické školy   2021

orientační ceny samostatných modulů 

Prezentace                4.950,- Kč   / 1 den            
Rétorika                    7.950,- Kč  /  2 dny             
Argumentace             7.950,- Kč  /  2 dny             

____________________________________________________________________

Cena 3 modulů, 5 dní tréninku:          20.850,- Kč  (bez DPH)
Zvýhodněná cena:                           19.850,- Kč  (bez DPH)
-  při absolvování všech 3 modulů Řečnické školy  


Kurzovné zahrnuje pracovní a studijní materiály, psací potřeby, coffee break, nahrávky z videotréninku, certifikát o absolvování kurzu.   

____________________________       

Neváhejte nás kontaktovat a konzultovat případné individuální / firemní potřeby obsahu a rozsahu vzdělávacích projektů.

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultivovaný a přesvědčivý řečník a prezentující, komplexní příprava na veřejné vystupování

Vybraný termín:

28.1.2021 –  18.2.2021  Praha
09:00 – 16:00 hod.

Cena
19850 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.