1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultivovaně mluvit, přesvědčivě a pohotově argumentovat, profesionálně prezentovat a efektivně zvládat mediální a krizovou komunikaci

Základní info

aktuálně rok 2019

https://www.educity.cz/kurzy/praha/1-recnicka-skola-retorika-mluveny-projev-a-prace-s-hlasem-ko-s3666281

www.agentura-aha.cz

____________________________________________________________________

4 modulový projekt:

 • Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikace      13.-14.06.  nebo 22.-23.11.2016
 • Úspěšná prezentace s osobitým stylem a bez obav      22.-23.09.2016
 • Rétorika a práce s hlasem                                         20.-21.10.2016
 • Mediální trénink - mediální a krizová komunikace        9.12.2016

TÉMATICKÁ OSNOVA

 • Tvůrčí a pohotová komunikace
 • Rozvoj argumentačních dovedností
 • Prezentační dovednosti
 • Jak zaujmout a přesvědčit publikum
 • Veřejné vystoupení, společenské akce
 • Zvládání trémy, schopnost improvizace
 • Kultura projevu a řečnické dovednosti     
 • Technika řeči a práce s hlasem
 • Verbální  a neverbální komunikace
 • Obsah a forma projevu, typy projevů, řečnické a mluvní styly
 • Osobnost řečníka, jeho image a styl
 • Krizová a mediální komunikace
 • Mediální vystoupení
 VÝHODY 4 MODULOVÉ VÝUKY
 • příznivá cena celého projektu
 • prokazatelně vyšší dosažená úroveň dovedností u jednotlivých posluchačů
 • individuální přístup v malé skupině (5 - 10 účastníků max.)
 • vyvážená a ověřená kvalita tréninků i lektorů
 • zafixování dovedností na dovednosti posluchače a postupné komplexnost výuky
 • návaznost modulů s gradací nároků

METODY VÝUKY

Interaktivní trénink s využitím moderované diskuse zaměřený na analýzu pro zlepšení mluvního projevu, komunikačních a prezentačních dovedností.  Praktický nácvik řeči s použitím řečových technik a cvičení, komunikační a prezentační vystupování s videotréninkem a rozborem: individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Cvičení, audio a videotréninky, modelové situace, nahrávky na flash/DVD pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

Trénink v profesionálním TV studiu (Media Training) na vyžádání za příplatek (pronájem studia).

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultivovaně mluvit, přesvědčivě a pohotově argumentovat, profesionálně prezentovat a efektivně zvládat mediální a krizovou komunikaci

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.