06p – Technická správa majetku; Údržba technologií budov; Správa energií a médií

Základní info

Proč se přihlásit

Provoz a údržba technického zařízení budov a přilehlých pozemků byly vždy považovány za základ facility managementu. Spolu s úklidem a bezpečností se jedná o nejdůležitější FM služby. Hodnota majetku v budovách a zařízeních tvoří nemalou část jmění mnoha společností. Starost o kvalitní fungování a bezporuchový chod zařízení je jednou z priorit facility manažera. Každé zařízení, které je mu svěřeno do péče musí být řádně evidováno, musí mít kvalitně a úplně vedenou dokumentaci a musí být kontrolováno. Vyhrazená zařízení musí mít včas provedenu revizní kontrolu, ostatní zařízení by měla procházet pravidelnou inspekcí. Umět připravit periodickou údržbu, být připraven na mimořádné či dokonce havarijní zásahy, umět plánovat opravy a generální opravy či rekonstrukce, to vše musí kvalitní facility manažer zvládat. Je proto potřeba seznámit se se systémy a skupinami TZB, znát problematiku a optimalizaci interního prostředí a mnohé jiné. To vše spolu se základy energetické správy se dovíte v tomto semináři.  

Stručný obsah kurzu:

 • Základy techniky prostředí – požadavky na mikroklima
 • Typy technologií pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí
 • Zásady provozu technologií staveb
 • Co je Commissioning
 • Výběrové řízení na FM poskytovatele technické správy
 • Zásobování budovy energií, palivy a vodou
 • Toky tepla a energie v budově
 • Legislativa a její vývoj
 • Měrné potřeby tepla a energie
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 • Energetická Certifikace
 • Ekonomie – Životní cyklus budovy
 • Inteligence budovy – řídící systém
 • Energetický management

Na co je seminář zaměřený

V rámci tohoto semináře se seznámíte se základy technické správy budov, s problematikou interního prostředí v místnostech a jaký mají dopad na výkon pracovníka, jak toto interní prostředí řídit a optimalizovat a jak nakládat a optimalizovat energetickou spotřebu. V rámci interního prostředí je potřeba sledovat nejen teplotu, ale i vlhkost a proudění. Toto vše je potřeba vyvážit tak, aby se jednotliví uživatelé budov cítili komfortně a podávali optimální výkon. Pro tyto účely je potřeba rozumět technologiím, které jsou stále sofistikovanější a jsou řízeny komplikovanějšími řídícími systémy. V podstatě se však jedná o problematiku vyváženého interního prostředí. Facility manažer musí znát tuto problematiku, musí umět komunikovat s FM poskytovateli a musí umět celý komplex údržby TZB řídit. Současně však musí ovládat i principy efektivního nakládání se zdroji a zejména s energiemi. Na to je zaměřena druhá část tohoto semináře.

Tento seminář je součástí rekvalifikačního kurzu facility manažera (6. den), lze ho však absolvovat i samostatně.

 

06p – Technická správa majetku; Údržba technologií budov; Správa energií a médií

Vybraný termín:

 Praha
09:00 – 17:00 hod.

Cena
4 250 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.