Komplikované účetní problémy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  1102559
 • Místo konání

 • Region:
  Královéhradecký kraj
 • Adresa:
  Náchod
 • Termín

 • Od – do:

  vždy 8:30 až 15:00

 • Cena *

 • Cena:

Popis kurzu Komplikované účetní problémy

Obsah kurzu:   Operace týkající se vlastního kapitálu (nabývací cena podílu, příplatky mimo základní kapitál, rozdělení zisku, úhrada ztráty). Peněžní toky podniku – cash flow. Problematika pohledávek – opravné položky zákonné i účetní, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek, pohledávky z titulu smluvních sankcí. Rezervy a položky časového rozlišení. Používání pevného kurzu, účtování o kursových rozdílech. Operace týkajících se cenných papírů a derivátů. Zvláštnosti účtování v různých právních formách obchodních společností, vypořádací podíl společníků, účetnictví při likvidaci společností. Účetní období a návaznost na daň z příjmů. Úprava daňového základu při ukončení či přerušení podnikání,při změně režimu DPH.