Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Základní informace o bazální stimulaci

Základní info

Základní informace o bazální stimulaci

Číslo akreditace: 2016/1226-PC/SP/PP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům i neformálním pečovatelům. Kurz je zaměřen na rozšíření kompetencí pracovníků v přímé péči. Zaměřuje se na to, aby poskytovaná péče podporovala uživatelovy zachované schopnosti. Jedná se o schopnosti v oblasti komunikace, vnímání a lokomoce, tedy schopnosti pohybu v prostoru pomocí svalové činnosti, které podporují bezpečnost a kvalitu dané péče. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy, historií konceptu a jeho základními myšlenkami. Bude jim vysvětlen význam využití konceptu v ošetřovatelské péči a sociální péči s uživateli se změnou vnímání, ale i význam komunikace či pohybu. Osvojí si základní informace o bazálně stimulující péči u specifických skupin lidí, stejně jako o somatické, vestibulární a vibrační stimulaci včetně možností jejich využití v praxi. Co mi kurz přinese:
 • Pochopíte význam využití konceptu v ošetřovatelské péči a sociální péči s uživateli se změnou vnímání, ale i význam komunikace či pohybu.
 • Získáte základní informace o bazálně stimulující péči u specifických skupin lidí.
 • Osvojíte si pojmy jako somatická, vibrační a vestibulární stimulace i využití technik v praxi.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Neformálním pečovatelům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Základní informace o konceptu bazální stimulace
 • Bazální stimulace v praxi
 • Somatická stimulace
 • Vibrační stimulace a vestibulární stimulace
 • Závěr

Základní informace o bazální stimulaci

Vybraný termín:

10.10.2019  Litoměřice

Cena
1070 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.