Využití mediace v sociálních službách (úvod do problematiky) - Online

Základní info

Využití mediace v sociálních službách (Úvod do problematiky) - online

Číslo akreditace: A2018/0733-SP/PC/VP

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Virtuální učebna bude přístupná 1 hodinu před zahájením vysílání. Můžete si vyzkoušet funkci všech potřebných nástrojů (mikrofon, sluchátka, kamera, chat).

Technická podpora:

Eduard Gratzl
Online learning specialist, LMS support,
Mobil: +420 702 513 516
E-mail: eduard.gratzl@bfz.cz

Pozvánku do virtuální učebny a prezentaci obdržíte v samostatném emailu.

Co budete potřebovat:

Potřebovat budete v každém případě:

 • Pevný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon (některé funkce budou omezeny)
 • Prohlížeč Google Chrome nebo Mozila Firefox
 • Pohodlnou židli nebo křeslo doma nebo v kanceláři
 • Kapku ticha (pokud nebudete používat headset, zajistěte klid ve vaší místnost – děti, televize, zvířata, kolegové – jinak vše uslyší ostatní účastníci)
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu
  • Stahování (download) optimálně 4 Mbits a více
  • Nahrávání (upload)
  • Min. 0,5 Mbps – pouze pro sledování webináře
  • Min. 2 Mbps – při použití vašeho mikrofonu a kamery
  • Zde můžete vyzkoušet rychlost internetového připojení: https://rychlost.cz/
  • Volitelně:
 • Chcete-li se zúčastnit živé diskuse s lektorem
  • Mikrofon nebo ještě lépe sluchátka s mikrofonem (headset)
 • Chcete-li se stát naplno součástí virtuální online třídy
  • Webovou kameru externí nebo zabudovanou

Popis kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům i vedoucím pracovníkům sociálních služeb. Kurz seznámí pracovníky ze sociální oblasti se základy mediace, tedy metody účinného řešení sporů, při kterém účastníkům daného sporu pomáhá s nalezením dohody nestranný odborník - mediátor. V kurzu budou vymezeny základní pojmy, definice, cíle a principy mediace, stejně jako jednotlivé role mediátora. V kurzu bude probírána komunikace a bariéry v komunikaci, které mají vliv na řešení konfliktu. Budou se probírat i vhodné podmínky pro mediaci.

Co mi kurz přinese:

 • Seznámíte se nejen se základními pojmy z oblasti mediace, ale i s principy mediace.
 • Osvojíte si jednotlivé možnosti komunikace a komunikační bariéry ovlivňující řešení konfliktu.
 • Naučíte se používat některé efektivní nástroje pro snižování bariér v komunikaci.
 • Procvičíte si účinné techniky naslouchání.
 • Seznámíte se s vhodnými podmínkami pro mediaci.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: online

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Mediace
 • Komunikace
 • Podmínky pro mediaci
 • Závěr

Využití mediace v sociálních službách (úvod do problematiky) - Online

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.