Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Využití asertivity při jednání s klientem

Základní info

Využití asertivity při jednání s klientem (Úvod do problematiky)

Číslo akreditace: 2017/0088-SP/PC Popis kurzu: Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří při své práci jednají s klienty. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními informacemi z oblasti asertivity a asertivní komunikace. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy, jak je možné využít asertivní komunikaci při své práci a jak se asertivní komunikace liší od jiných komunikačních stylů. Osvojí si druhy komunikačních stylů (agresivita, pasivita, asertivita), dozví se, jak je možné se bránit manipulativnímu jednání a jaké jsou projevy manipulace. Účastníci budou seznámeni s asertivními právy, možnostmi jejich uplatnění v praxi v sociálních službách, se základními asertivními technikami a procvičí si je v praxi. Naučí se používat asertivitu v emocionálně vypjatých situacích, stejně jako řešit konflikty a různé specifické problémy s klientem. Nácvik bude probíhat na konkrétních příkladech z praxe účastníků kurzu. Co mi kurz přinese:
 • Získáte základní informace z oblasti asertivity.
 • Naučíte se využít asertivní komunikaci v praxi sociálních služeb.
 • Seznámíte se s možnými komunikačními styly.
 • Naučíte se poznat manipulativní chování, rozpoznat jeho projevy a reagovat na manipulaci.
 • Seznámíte se s asertivními právy a možnostmi jejich uplatnění v praxi.
 • Naučíte se využít asertivní techniky, které v praxi uplatníte při jednání s klientem.
 • Budete umět využít asertivitu v emocionálně vypjatých situacích, při řešení konfliktů a problémů s klientem.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Úvod do problematiky asertivity a asertivní komunikace
 • Využití asertivity při jednání s klienty
 • Asertivní dovednost
 • Asertivní techniky
 • Využití asertivity v praxi
 • Závěr

Využití asertivity při jednání s klientem

Vybraný termín:

12.12.2019  Karlovy Vary. V budově Povodí Ohře, 1.patro, místnost 108.

Cena
1300 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.