Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Vedení náročných rozhovorů

Základní info

Vedení náročných rozhovorů

Číslo akreditace: A2020/0698-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a neformálním pečovatelům. Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí v oblasti komunikačních dovedností. Pracovníci v sociální sféře, kteří se každý den setkávají s klienty, se s nimi naučí správně komunikovat. V kurzu se účastníci naučí jak zvládnout náročný rozhovor, osvojí si zákonitosti úspěšné komunikace i neverbální komunikace a naučí se vést rozhovor s využitím techniky aktivního naslouchání. V závěru kurzu si ověří získané znalosti v praxi a nacvičí si simulované situace vedení náročných rozhovorů.

Co mi kurz přinese:

 • Získáte základní znalosti a dovednosti, jak vést rozhovor s klientem.
 • Naučíte se, jak co nejlépe zabezpečit podmínky pro vedení rozhovoru.
 • Naučíte se, jak odhadnout typ svého komunikujícího partnera.
 • Naučíte se co nejlépe zvládnout obtížné situace v rozhovoru.
 • Ovládnete efektivní způsob verbální i neverbální komunikace s využitím znalostí signálů řeči těla.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • Neformálním pečovatelům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Příprava na náročný rozhovor
 • Zákonitosti úspěšné komunikace
 • Komunikace
 • Nácvik vedení rozhovorů
 • Závěr

Vedení náročných rozhovorů

Vybraný termín:

23.6.2022  Strakonice

Cena
1480 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.