Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Vedení náročných rozhovorů

Základní info

Vedení náročných rozhovorů

Číslo akreditace: 2016/1155-PC/SP/VP/PP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a neformálním pečovatelům. Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí v oblasti komunikačních dovedností. Pracovníci v sociální sféře, kteří se každý den setkávají s klienty, se s nimi naučí správně komunikovat. V kurzu se účastníci naučí jak zvládnout náročný rozhovor, osvojí si zákonitosti úspěšné komunikace i neverbální komunikace a naučí se vést rozhovor s využitím techniky aktivního naslouchání. V závěru kurzu si ověří získané znalosti v praxi a nacvičí si simulované situace vedení náročných rozhovorů. Co mi kurz přinese:
 • Získáte základní znalosti a dovednosti, jak vést rozhovor s klientem.
 • Naučíte se, jak co nejlépe zabezpečit podmínky pro vedení rozhovoru.
 • Naučíte se, jak odhadnout typ svého komunikujícího partnera.
 • Naučíte se co nejlépe zvládnout obtížné situace v rozhovoru.
 • Ovládnete efektivní způsob verbální i neverbální komunikace s využitím znalostí signálů řeči těla.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • Neformálním pečovatelům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Příprava na náročný rozhovor
 • Zákonitosti úspěšné komunikace
 • Komunikace
 • Nácvik vedení rozhovorů
 • Závěr

Vedení náročných rozhovorů

Vybraný termín:

31.10.2019  České Budějovice 1

Cena
1070 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.