Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Úvod do problematiky psychohygieny

Základní info

Úvod do problematiky psychohygieny

Číslo akreditace: A2019/0634-PC/PP

Popis kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními informacemi z oblasti psychohygieny, jejího významu v pomáhajících profesích, s jednotlivými rovinami stresu a různými možnostmi zvládání stresu. Dále budou v rámci kurzu probírány psychologické potřeby, Maslowova pyramida potřeb, kdy je uspokojení nižších potřeb předpokladem k uspokojení vyšších potřeb a různé metody mentální hygieny. Na závěr kurzu budou probírány jednotlivé techniky psychohygieny pro jednotlivce i skupiny.

Co mi kurz přinese:

 • Získáte základní znalosti z oblasti psychohygieny.
 • Seznámíte se s významem psychohygieny v pomáhajících profesích.
 • Rozvinete si znalosti z problematiky stresu, jeho rovin a možností zvládání stresu.
 • Seznámíte se s problematikou psychologických potřeb.
 • Naučíte se některé skupinové i individuální psychohygienické techniky.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Úvod do problematiky psychohygieny
 • Psychohygiena a psychologické potřeby
 • Techniky psychohygieny
 • Závěr

Úvod do problematiky psychohygieny

Vybraný termín:

16.9.2021  Česká Lípa

Cena
1400 Kč + 0 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.