Úvod do péče o osoby s úzkostnými, depresivními a panickými stavy

Základní info

Úvod do péče o osoby s úzkostnými, depresivními a panickými stavy

Číslo akreditace: A2022/0876-SP/PC/PP

Popis kurzu:

Společnost (nejen) v České republice se vzpamatovává z pandemie Covid19 a reflektuje její důsledky a do toho se vyhrocuje vojenskopolitická situace ve východní Evpropě. Tyto události mají okamžitou, ale často i protrahovanou odezvu v psychickém prožívání jenotlivců. Tyto události dle psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů se zapisují do osobnostních charakteristik mnoha lidí, klienty sociálních služeb nevyjímaje. Je deklarován nárůst nejrůznějších úzkostných stavů a poruch u mnoha jedinců napříč věkovými a socioekonomickými skupinami a narůstá tak i počet klientů sociálních služeb s příznaky duševních poruch a nemocí. Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Jde o poruchy, u nichž jsou typickými dominujícími příznaky úzkost, strach, obavy a vegetativní příznaky. Depresivní porucha je onemocnění celého organismu, které postihuje tělo, náladu, myšlení i chování. Bez léčby mohou příznaky trvat měsíce i léta. V péči o duševně nemocné se prolíná mnoho oborů. V pomáhajících profesích je zakotven pohled na jedince jako na biopsychosociální bytost. V týmech, které pracují s lidmi s duševním onemocněním, by měli být pracovníci vybaveni alespoň základními znalostmi příbuzných oborů. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se snaží podpořit ve svém klientovi to zdravé a především zlepšit jeho sociální fungování. K tomu zajisté slouží dobrá informovanost o duševních nemocech a jejich diagnostice.

Co mi kurz přinese:

 • Získáte základní náhled do problematiky specifických osobnostních poruch a jejich kontextu v rámci psychiatrických diagnóz.
 • Seznámíte se se základními pojmy v oblasti psychopatologie a psychiatrie.
 • Bude Vám představen krátký exkurz do základních terapeutických směrů a přístupů při léčbě úzkostí, depresí a fobií a možností zmírňování jejich symptomů. 
 • Poskytne se Vám komplexnější pohled na výkon vlastní pomáhající profese, zejména pak vedení rozhovorů a dalších intervenčních strategií v případě klientů sociálních služeb s úzkostnými a dalšími poruchami.

Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Neformálním pečovatelům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Reflexní praxe účastníků
 • Pojmový aparát
 • Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • Metody a techniky terapie vybraných příkladů poruch
 • Aplikace poznatků ve výkonu praxe sociální práce, sociálních služeb a závěr

Úvod do péče o osoby s úzkostnými, depresivními a panickými stavy

Vybraný termín:

29.11.2023  Praha 1

Cena
1 490 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.