Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Specifika práce s romskou rodinou

Základní info

Specifika práce s romskou rodinou (Úvod do problematiky) Číslo akreditace: A2017/0249-SP/PC/VP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům sociálních služeb, kteří se při práci s romskou rodinou setkávají s komunikačními specifiky vycházejícími z odlišné kultury a norem chování. Při komunikaci s Romy se často pracovníci v sociálních službách dostávají do konfliktních situací. Předmětem kurzu je upozornit na to, že v těchto situacích často dochází k neprofesionálnímu vyhodnocování, vycházejícím pouze ze základu vlastních zkušeností, etických norem a principů chování. Kurz se zaměřuje na poznání a pochopení historie, nepsané normy chování a hierarchii romské rodiny. Cílem kurzu je poznání základních principů specifičnosti komunikace s romskou rodinou, s nimiž se lze vyvarovat zbytečných konfliktních situací. Co mi kurz přinese:

 • Seznámíte se s romskou kulturou, jejich zvyky a tradicemi, které jsou pro ně typické.
 • Poznáte jejich historii, nepsané normy chování a hierarchii romské rodiny.
 • Pochopíte základní principy specifičnosti komunikace s romskou rodinou.
 • Naučíte se možné formy komunikace, s nimiž se lze vyvarovat zbytečných konfliktních situací.
 • Odhalíte možná úskalí komunikační bariéry.
 • Pochopíte specifika práce s ohroženými rodinami v sociálně vyloučených lokalitách.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Co je typicky romské
 • Ohrožená rodina v sociálně vyloučené lokalitě
 • Specifika práce s rodinami v SVL
 • Komunikace a komunikační bariéry
 • Závěr

Specifika práce s romskou rodinou

Vybraný termín:

12.11.2019  Karlovy Vary.

Cena
1300 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.