Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Sociální šetření (Úvod do problematiky)

Základní info

Sociální šetření (Úvod do problematiky)

Číslo akreditace: A2018/0288-SP

Popis kurzu:

Kurz je určen sociálním pracovníkům, kteří díky němu získají znalosti z oblasti příslušné legislativy. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k sociálnímu šetření. Budou jim předány informace o účelu sociálního šetření a o vymezení kompetencí k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi. Probírat se bude PnP, tedy pravidelná a opakující se dávka za poskytnutí potřebné pomoci. Účastníci získají informace o vymezení kompetencí sociálního pracovníka v rámci zákona o sociálních službách. V obsahu kurzu bude probírána i důležitá oblast etických otázek spojených s výkonem sociálního šetření a rizika s ním spojená. Účastníci kurzu také získají znalosti o vhodných komunikačních přístupech.

Co mi kurz přinese: 

 • Získáte základní informace o problematice sociálního šetření.
 • Osvojíte si základní pojmy v oblasti sociálního šetření a právního zakotvení sociálního šetření.
 • Získáte informace o průběhu a záznamech sociálního šetření.
 • Seznámíte se s etikou sociální práce v přirozeném prostředí.
 • Získáte informace o odborné a osobní způsobilosti sociálního pracovníka při výkonu sociálního šetření.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Sociální šetření
 • Právní vymezení a aktuální legislativa
 • Odborná a osobní způsobilost sociálního pracovníka k výkonu sociálního šetření
 • Etika sociální práce v přirozeném prostředí
 • Průběh a záznam sociálního šetření
 • Konkrétní řešení, případové studie
 • Závěr

Sociální šetření (Úvod do problematiky)

Vybraný termín:

1.12.2021  Liberec

Cena
1560 Kč + 0 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.