Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Realitní zprostředkovatel – zkouška profesní kvalifikace

Základní info

Realitní zprostředkovatel – profesní kvalifikace – 66-042-M   Popis kurzu: Kurz, ke kterému se zkouška váže, je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel 66-042-M. Kurz je zaměřený na orientace v související legislativě, posuzování stavu nemovitostí, marketing v oblasti realitního zprostředkování a další dovednosti pro vykonávání činnosti realitního zprostředkovatele. Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Obchod Kvalifikační úroveň: 4 Odborná způsobilost – obsah zkoušky:

  • Orientace v právní úpravě, týkající se činnosti zprostředkovatele v oblasti realit
  • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
  • Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
  • Vykonávání činnosti realitního zprostředkovatele
  • Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
  • Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
Autorizovaná osoba: Ing. Angela Hradecká, Ing. Stanislav Hradecký Kritéria a způsoby hodnocení účastníka zkoušce: Písemná zkouška, ústní zkouška Doba pro vykonání zkoušky: 3 až 5 hodin Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikaci.

Realitní zprostředkovatel – zkouška profesní kvalifikace

Vybraný termín:

28.3.2020  Most

Cena
6300 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.