Právo, povinnost a odpovědnost v sociálních službách

Základní info

Právo, povinnost a odpovědnost v sociálních službách

Číslo akreditace: A2019/0747-SP/PC

Popis kurzu:

Cílem kurzu je získání základních informací o aktuálních právních otázkách poskytování sociálních služeb a rozvinutí znalostí z oblasti práva. Získání znalostí pojmů soukromá odpovědnost, veřejnoprávní odpovědnost a odpovědnost dle zákona o sociálních službách. Účastník získá informace z oblasti odpovědnosti poskytovatele, způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví, práva na sebeurčení lidí s postižením a základní informace týkající se omezujících prostředků.

Co mi kurz přinese:

 • Rozvinete si své znalosti z oblasti práva.
 • Seznámíte se s novým občanským zákoníkem.
 • Osvojíte si znalosti nejčastěji užívaných pojmů.
 • Získáte základních informace o aktuálních právních otázkách poskytování sociálních služeb.
 • Budete schopni nápomoci při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a opatrovnictví bez omezení svéprávnosti.

Délka: 6 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Právní otázky poskytování sociálních služeb
 • Právní úprava v oblasti odpovědnosti
 • Nový občanský zákoník (vybrané kapitoly k tématu)
 • Závěr

Právo, povinnost a odpovědnost v sociálních službách

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.