On-line školení + záznam: Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty pro rok 2021 - Ing. Petr Kout, CSc. a Tomáš Líbal

Základní info

Termín konání: 15.3.2021 9:00-14:00 živě on-line nebo kdykoli ze záznamu

Lektoři: Ing. Petr Kout, CSc. a Tomáš Líbal

Cena školení: 1850 Kč

>> Více o školení najdete tady <<

 

Školení je určeno pro hlavní účetní a účetní, daňové poradce, auditory a finanční manažery.

Jedná se o celodenní školení o objemu téměř 6 hodin odborného výkladu.
Objednáním získáte video záznam školení, navíc získáte písemné podklady odborného, avšak jednoduchého a srozumitelného textu


Program školení: 

 

 • Novela zákona o daních z příjmů
  • Zrušení kategorie nehmotného majetku - jak se bude postupovat při odpisování u základu daně z příjmů např. u software. Zrušení kategorie nehmotného majetku - jak se bude postupovat při odpisování u základu daně z příjmů např. u software.
 • Novela zákona o daních z příjmů
  • Zvýšení finanční hranice pro hmotný majetek u samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat a jejich dopad na praxi.
 • Novela zákona o daních z příjmů
  • Postup při daňovém a účetním posouzení u technického zhodnocení po změnách u daně z příjmů.
 • Novela zákona o daních z příjmů
  • Mimořádné odpisy hmotného majetku v podmínkách roku 2020 a 2021 - kdy se dají využít, jaký je postup výpočtu, kdy bude výhodné jejich využití.
 • Účetní a daňové vymezení pojmů související
 • Forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů
 • Ocenění v účetnictví a dani z příjmů
 • Odpisování – daňové a účetní
 • Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu - rozdíly
 • Nejčastější chyby v účtování a daňovém posuzování
 • Inventární karty – náležitosti a forma
 • Vnitropodniková směrnice o vymezení, oceňování a účtování včetně dopadů změn způsobených novelou zákona o daních z příjmý platnou od roku 2020, resp. 2021
 • Vazba na DPH a majetkové daně
 • Vybrané problémy související s různými způsoby financování pořízení majetku
 • Časté chyby a omyly

 

 

On-line školení + záznam: Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty pro rok 2021 - Ing. Petr Kout, CSc. a Tomáš Líbal

Vybraný termín:

 Online

Cena
1850 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.