Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání

Základní info

Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání (Úvod do problematiky) Číslo akreditace: 2017/0202-PC/SP/VP/PP Popis kurzu: Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky i neformální pečovatele. Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s vlivem zátěžových situacích v sociálních službách na psychický i fyzický zdravotní stav člověka. Účastníci kurzu získají informace o stresu, frustraci, deprivaci, copingu, možných strategiích zvládání zátěžových situací i o konfliktech sociálních interakcí. Naučí se situace i varovné signály těla rozpoznat a co nejefektivněji řešit. Seznámí se s aktivními i pasivními postupy zvládání stresu a zátěžových situací. Naučí se řešit konflikty, osvojí si problematiku asertivity a techniky zvládání nebezpečného či neadekvátního jednání s klientem. Kurz je zaměřen na praktické řešení situací, se kterými se pracovníci v pomáhajících profesích mohou setkat. Co mi kurz přinese:

 • Získáte základní informace o problematice náročných situací při práci v sociálních službách.
 • Osvojíte si základní pojmy a získáte znalosti v oblasti zvládání stresu a zátěžových situací.
 • Získáte informace o aktivních a pasivních postupech zvládání stresu.
 • Dozvíte se vše o pozitivních a negativních copingových strategiích.
 • Naučíte se zvládat obtížné situace a nalézat vhodná řešení v oblasti řešení konfliktů.
 • Získáte informace o psychickém prožívání konfliktních situací.
 • Rozvinete si své kompetence v oblasti komunikace a sebeovládání.
 • Prakticky si nacvičíte, jak jednat se specifickými typy klientů.
Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený:
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • Neformálním pečovatelům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Vymezení základních pojmů
 • Strategie zvládání stresu a zátěžových situací
 • Konflikty a jejich řešení
 • Komunikace a sebeovládání
 • Závěr

Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání

Vybraný termín:

29.10.2019  Most

Cena
1070 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.