Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Nácvik komunikace se specifickými typy klientů

Základní info

Nácvik komunikace se specifickými typy klientů

Číslo akreditace: 2017/0204-PC/SP/VP/PP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a neformálním pečovatelům. Zaměřuje se na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti komunikace se specifickými typy klientů. V úvodu kurzu bude probírána komunikace a její význam v sociálních službách, techniky aktivního naslouchání, empatie, projevy verbální a neverbální komunikace a vliv prostředí na komunikaci. Další blok bude věnován asertivitě a možnému využití v sociální oblasti. Okrajově budou probírány problémy a konflikty při komunikaci. Druhá část kurzu bude věnována nácviku konkrétních modelů komunikace a jednání se specifickými typy klientů. Kurz je zaměřen na praktický nácvik komunikačních dovedností ve specifických situacích. Co mi kurz přinese:
 • Rozvinete si své znalosti a dovednosti v oblasti komunikace se specifickými typy klientů.
 • Získáte informace o komunikaci a jejím významu v sociálních službách.
 • Pochopíte techniku aktivního naslouchání, empatie, verbální a neverbální komunikace.
 • Seznámíte se s projevy a chybami v komunikaci i vlivem prostředí na komunikaci.
 • Naučíte se využívat asertivitu při komunikaci s klienty a rozvinete si komunikační dovednosti.
 • Naučíte se správně komunikovat a jednat se specifickými typy klientů (klientem v odporu, s klientem nedobrovolným, mlčenlivým, nekomunikativním, depresivním, se sebevražednými sklony, manipulativním, agresivním, závislým na alkoholu, drogách i osobách).
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Komunikace
 • Asertivita a její využití v sociálních službách
 • Problémy a konfliktní situace
 • Komunikace se specifickými typy klientů
 • Závěr

Nácvik komunikace se specifickými typy klientů

Vybraný termín:

27.11.2019  Karlovy Vary

Cena
1070 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.