Minimum bezpečnosti práce ve výškách a nad hloubkou

kurz

Základní info

Posluchačům jsou na semináři představena podstatná bezpečnostní pravidla pro práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Téma zahrnuje právní i technické předpisy. Seminář určen:
osobám odborně způsobilým v prevenci rizik, koordinátorům BOZP na staveništi, ostatním pracovníkům odpovědným za bezpečnost ve firmách, osobám pracujícím ve výškách nebo nad volnou hloubkou (např. na stavbách, při údržbě, při lesnických a dřevařských pracích a dalších)
Obsah semináře:
Údržba stavby - definice
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických záležitostech staveb
"Hlavní aktéři" bezpečnosti budoucí údržby
Nutnost řešit bezpečnostní údržby
Údržba fasády/pláště stavby
Práce na plochách s rizikem pádu
Ukázky některých certifikovaných zvýrobků
ČSN se vztahem k bezpečné údržbě
ČSN 73 1901 Navrhování střech
Přístup na střechy
Údržba střechy/terasy
Chyby v navrhování ocelových žebříků
Štěříny - přechod v madla
Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN se vztahem k OOPP
Kotvící zařízení - požadavky a zkoušení
Požadavky na montáž kotvících bodů
Lektor:

Ing. Mojmír Klas CSc.
se věnuje konzultační, projektové a inženýrské činnosti v oblasti ochrany před pádem.
Posluchačům jsou na semináři představena podstatná bezpečnostní pravidla pro práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Téma zahrnuje právní i technické předpisy. Seminář určen:
osobám odborně způsobilým v prevenci rizik, koordinátorům BOZP na staveništi, ostatním pracovníkům odpovědným za bezpečnost ve firmách, osobám pracujícím ve výškách nebo nad volnou hloubkou (např. na stavbách, při údržbě, při lesnických a dřevařských pracích a dalších)
Obsah semináře:
Údržba stavby - definice
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických záležitostech staveb
"Hlavní aktéři" bezpečnosti budoucí údržby
Nutnost řešit bezpečnostní údržby
Údržba fasády/pláště stavby
Práce na plochách s rizikem pádu
Ukázky některých certifikovaných zvýrobků
ČSN se vztahem k bezpečné údržbě
ČSN 73 1901 Navrhování střech
Přístup na střechy
Údržba střechy/terasy
Chyby v navrhování ocelových žebříků
Štěříny - přechod v madla
Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN se vztahem k OOPP
Kotvící zařízení - požadavky a zkoušení
Požadavky na montáž kotvících bodů
Lektor:

Ing. Mojmír Klas CSc.
se věnuje konzultační, projektové a inženýrské činnosti v oblasti ochrany před pádem.

Minimum bezpečnosti práce ve výškách a nad hloubkou

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490 Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.