Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Základní info

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Číslo akreditace: A2020/0792-PK

Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách na pozici Pracovník v sociálních službách nebo zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, kteří si potřebují doplnit svou kvalifikaci dle požadavků zákona číslo 108/2006 Sb. Obsah kurzu splňuje požadavky vyhlášky číslo 505/2006 Sb. Kurz je rozdělen na obecnou a zvláštní část kurzu. Tematické okruhy jsou stanoveny vyhláškou. Kurz lektorují odborníci s mnohaletou praxí ze sociálních služeb.

Kurz zahrnuje 110 hodin teoretické výuky a 40 hodin odborné praxe.

Vstupní předpoklady: základní vzdělání, min. 18 let, zdravotní stav pro vykonávání tohoto povolání.

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • Základy komunikace a rozvoj komunikačních dovedností
 • Asertivita
 • Metody alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie
 • Úvod do psychopatologie
 • Úvod do somatologie, základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Sociálně právní minimum
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Základy péče o nemocné
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Základy výuky péče o domácnost, Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vybraný termín:

19.1.2022 –  14.3.2022  Praha

Cena
8000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.