Kontroly v oblasti BOZP

kurz

Základní info

Na co mají dozorující orgány právo a jak mají postupovat při kontrole v oblasti BOZP? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Nejen na tyto otázky odpoví videoseminář. Cíl semináře:
Plnění povinností v oblasti BOZP je dozorováno státními orgány (bezpečnost práce Státním úřadem inspekce práce a ochrana zdraví při práci orgánem ochrany veřejného zdraví) a orgány odborových organizací. Na co mají právo a jak mají postupovat při kontrole? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Informace budou poskytnuty i o novém zákoně o kontrole - Kontrolním řádu. Státní instituce však nejsou jediné, kdo mají kontroly provádět. Kontrolu úrovně BOZP je ze zákona též povinen provádět sám zaměstnavatel. Také by ji měl provádět lékař poskytující zaměstnavateli pracovnělékařské služby a odborně způsobilá osoba k prevenci rizik (dříve technik BOZP). Seminář se bude věnovat i těmto kontrolám.
Obsah semináře:
práva státních orgánů a povinnosti zaměstnavatelů
Jak postupovat při kontrole?
kontrola prováděná zaměstnavatelem
Na co mají dozorující orgány právo a jak mají postupovat při kontrole v oblasti BOZP? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Nejen na tyto otázky odpoví videoseminář. Cíl semináře:
Plnění povinností v oblasti BOZP je dozorováno státními orgány (bezpečnost práce Státním úřadem inspekce práce a ochrana zdraví při práci orgánem ochrany veřejného zdraví) a orgány odborových organizací. Na co mají právo a jak mají postupovat při kontrole? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Informace budou poskytnuty i o novém zákoně o kontrole - Kontrolním řádu. Státní instituce však nejsou jediné, kdo mají kontroly provádět. Kontrolu úrovně BOZP je ze zákona též povinen provádět sám zaměstnavatel. Také by ji měl provádět lékař poskytující zaměstnavateli pracovnělékařské služby a odborně způsobilá osoba k prevenci rizik (dříve technik BOZP). Seminář se bude věnovat i těmto kontrolám.
Obsah semináře:
práva státních orgánů a povinnosti zaměstnavatelů
Jak postupovat při kontrole?
kontrola prováděná zaměstnavatelem

Kontroly v oblasti BOZP

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
490 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.