Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Základní info

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, 160 hodin Číslo akreditace: MSMT-13893/2018-1/226 Popis kurzu: Kurz je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady se zájmem o daný obor. Obsahem kurzu je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování první pomoci dítěti/dětem a péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování. Zaměřuje se na vedení dítěte k hygienickým návykům, uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte, uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk. Program kurzu je zaměřený na řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi. Je zaměřen na dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám, orientaci v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte. Co mi kurz přinese:

 • Naučíte se dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů i poskytnout první pomoc.
 • Naučíte se pečovat o nemocné dítě v domácím ošetřování a vést jej k hygienickým návykům.
 • Seznámíte se se zásadami správného životního stylu podle věku dítěte.  
 • Naučíte se řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska.                  
 • Budete vědět, jak dodržovat etické principy a vést dítě k morálním hodnotám.                                
 • Po ukončení kurzu budete mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Délka: 100 hodin teoretické výuky a 60 hodin odborné praxe Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška před autorizovanou osobou v rozsahu 3 hodiny Komu je kurz určený:
 • Fyzickým osobám splňujícím vstupní předpoklady
Vstupní předpoklady: základní vzdělání, výslovnost bez logopedických vad, zdravotní způsobilost Program nebo obsah:
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vybraný termín:

 Plzeň

Cena
18900 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.