Certified Network Defender

Základní info

Certified Network Defender je najnovší kurz spoločnosti EC-Council, ktorý sa venuje tým najhorúcejším témam v oblasti bezpečnosti. Tento kurz je upgrade kurzu ENSA a je unikátny vo svojom obsahu - ako pokročilejší bezpečnostný kurz nadväzujúci na školenie CompTIA Security + sa venuje pokročilejším a veľmi moderným technológiám pre ochranu počítačových sietí na rôznych úrovniach. V priebehu školenia sa naučíte implementovať systém pre detekciu prieniku IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System). Naučíte sa prakticky implementovať Honeypot, aby ste dokázali odhaliť a analyzovať útoky v ich veľmi rannej fáze skôr, než útočník vykoná akúkoľvek škodu v sieti. Naučíte sa systematicky odhaľovať slabiny vlastnej siete skôr ako útočník pomocou vlastnej analýzy zraniteľnosti systémov a siete. Môžete sa zbaviť zastaraných hesiel, pretože si prakticky vyskúšate implementáciu viacfaktorového overovania používateľov pomocou čipových kariet (virtuálnych i fyzických) a správu certifikačných autorít pre nasadenie certifikátov na účely smart card, zabezpečenie mailov, dát na úložiskách aj zabezpečenie dátových spojení. Kurz pokrýva aj oblasti správy účtov, oprávnenie a práv. Absolvovanie kurzu CompTIA Security + a znalosť TCP/IP na úrovni kurzu GOC2 sú nutnou podmienkou pre tento kurz. Tento kurz tiež odporúčame absolventom kurzu GOC3 - Hacking v praxi, ktorí sa chcú naučiť implementovať bezpečnostné opatrenia proti hackingu.

Certified Network Defender

Vybraný termín:

14.12.2020 –  18.12.2020  Bratislavský kraj

Cena
2024 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.