Bonusování ve zdravotnictví

kurz

Základní info

Program

09.30 – 10.00     Registrace účastníků

10.00 – 10.45     Změny a aktuální legislativní rámec předmětu bonusování
JUDr. Kateřina Davidová, advokát, advokátní kancelář KMVS

10.45 – 11.30     Současné daňové aspekty bonusů
Ing. Simona Fialová, daňová poradkyně, společnost FACTA

11.30 – 12.00     Otázky a odpovědi k legislativě a daňovým aspektům bonusování

12.00 – 13.00     Přestávka na oběd

13.00 – 13.30     Praxe a politika bonusů v nemocničním prostředí
Mgr. Michal Hojný, vedoucí lékárník Ústavní lékárny IKEM Praha, člen představenstva ČLnK

13.30 – 14.00     Bonusy v aktuálním kontextu veřejných zakázek
PharmDr. Petr Horák, vedoucí lékárník Ústavní lékárny FN Motol Praha

14.00 – 14.30     Otázky a odpovědi k praxi a metodologii bonusování zdravotnických zařízení v kontextu veřejných zakázek

14.30 – 15.00     Bonusování a slevové akce v prostředí lékárenského řetězce
Rudolf Matějka, předseda představenstva, Europharm, a.s.

15.00 – 15.30     Přímé a nepřímé bonusy, smluvní vztahy a konstrukce bonusových schémat
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Chairman of the Management Board/ Executive Director, PHOENIX SK

15.30 – 16.00     Otázky a odpovědi k bonusování, smluvním vztahům a konstrukci bonusových schémat

16.00 – 16.30     Metodologie a praktické příklady slevových a marketingových akcí mezi výrobcem a lékárnou skrze distribuci
Ing. Petr Hudec, prokurista, Phoenix Lékárenský velkoobchod
Ing. Petr Dvořák, obchodní ředitel, Phoenix Lékárenský velkoobchod

16.30 – 17.00     Otázky a odpovědi k roli a nástrojům distributora vzhledem k realizaci slevových akcí

Bonusování ve zdravotnictví

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.