Autorizovaná a neautorizovaná konverze

Základní info

V důsledku pokračující elektronizace veřejné správy i komerční sféry se lze stále častěji setkat s problematikou konverze. Účastníci kurzu se seznámí jak se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, tak i s příslušnými dalšími legislativními předpisy.

První část kurzu se zaměří na výklad relevantních ustanovení tohoto zákona, včetně role Informačního systému datových schránek v označování a doručování elektronických dokumentů. Kurz poskytne klíčová vodítka pro posouzení validity digitálního dokumentu, a to i z pohledu jeho opatření elektronickým podpisem, časovým razítkem nebo pečetí ve vztahu k datovým schránkám.

Ve druhé části se účastníci kurzu detailněji seznámí s autorizovanou konverzí z moci úřední a na žádost, včetně příslušné definice, právního rámce, postupů jejího provádění (kdo smí konverzi provádět, jaké dokumenty nepodléhají konverzi...). Kurz také shrne praktické zkušenosti s použitím autorizované konverze, včetně její implementace. Věnovat se však budeme také problematice neautorizované konverze podle zákona č. 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě.

Autorizovaná a neautorizovaná konverze

Vybraný termín:

20.6.2024  Praha 7-Holešovice
09:00 – 14:00 hod.

Cena
4 600 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Praha 7-Holešovice
Tento termín
Praha 7-Holešovice

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.