4denní přípravný kurs ke zkoušce OZO v prevenci rizik

kurz

Základní info

Osnova kurzu pro přípravného kursu ke zkoušce OZO v prevenci rizik 4denní
* Úvod do problematiky BOZP
* Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP
* Školení v oblasti BOZP
* Orgány inspekce práce a jejich úloha v BOZP
* Problematika vyhrazených technických zařízení
* Pracovnělékařské služby a zdravotní způsobilost zaměstnanců
* Působnost odborové organizace v BOZP
* Kategorizace prací
* Rizikové faktory pracovních podmínek
* Používání a provoz strojů, přístroje, nářadí a technická zařízení
* Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání
* Bezpečnostní barvy, značky a signály
* Kouření a návykové látky na pracovišti

Termíny zkoušek:
19.8.2024, 2.10.2024, 11.10.2024, 13.11.2024, 29.11.2024, 5.12.2024, Praha
Přihláška ke Zkoušce >>ZDE<< a k Periodické zkoušce >>ZDE<<

4denní přípravný kurs ke zkoušce OZO v prevenci rizik

Vybraný termín:

31.10.2024 –  8.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.