Základy práce s rodinou – Citová vazba

Základní info

Základy práce s rodinou - Citová vazba

Číslo akreditace: akreditace Mgr. Václav Matuška A2020/0040-SP/PC Popis kurzu: Kvalita citové vazby (attachmentu) významně ovlivňuje emoční a socializační rozvoj. Významně přispívá ke kvalitě a spokojenosti v životě. Typy citové vazby komplexně ovlivňují vývoj dětí, může být ochranným i rizikovým faktorem v oblasti zdraví a sociální reality. Cílem je využití aktuálního teoretického rámce a čerstvých výzkumných poznatků v praxi s přihlédnutím k významům a poruchám citové vazby v dětství a jejich vliv na život dospělého jedince. Seminář se zaměřuje na praktické využití dovedností jako je rozpoznání rizikových signálů, objasnění souvislostí s rizikovým chováním, sdílení zkušeností, možnosti prevence a intervence a pochopení rizikových projevů chování v raném dětství a adolescenci a následky v chování dospělých. Součástí bude i možnost poznat více sebe sama, své kořeny a souvislosti v rodinném kontextu a historii. Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený:
  • Pracovníkům v sociálních službách
  • Sociálním pracovníkům
  • Seminář je vhodný pro všechny pracovníky sociálních služeb poskytující podporu dětem, mládeži a/ nebo celým rodinám, popřípadě pěstounům, kteří se chtějí seznámit s praktickým využitím citové vazby v sociální praxi u pomáhajících profesí, pěstounů, rodičů, sociálních pedagogů a porozumět chování dětí v kontextu rodinného a školního prostředí.
Vstupní předpoklady: žádné

Základy práce s rodinou – Citová vazba

Vybraný termín:

22.10.2020  Most

Cena
1300 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.