Vzdělávací program pro sociální pracovníky, číslo akreditace MPSV:2009/442-SP, 200 hod., kurz

kurz

Základní info

Vybrané Moduly celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. Interaktivní metody výuky, nácviky, práce s kazuistikami, případové supervize, poskytování zpětné vazby, rodinné a občanské právo. Dva semestry. Program v rámci doplnění dalšího vzdělávání v soul. se zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozd. předp. a zák. č. 206/2009 Sb., , ve znění pozd. předp. Zahájení vzdělávacího programu: 7.9.2010, přihlášky do 15.6.2010. Více na www.mojevzdelavani.eu

Vzdělávací program pro sociální pracovníky, číslo akreditace MPSV:2009/442-SP, 200 hod., kurz

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.