Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE PRO CALL CENTRA - zásady a strategie pro pracovníky call center

Základní info

CÍL
Kurz je určen pracovníkům call centra, příp. obchodníkům, kteří komunikují s klienty po telefonu. Má za cíl seznámit účastníky se základními pravidly telefonické komunikace, ujasnit a sjednotit principy komunikace po telefonu, poskytnout návod pro jednání s různými typy zákazníků a v různých konkrétních situacích. Dále má posílit obchodní dovednosti pracovníků call centra – vést aktivní telefonáty s rozšířenými obchodními nabídkami zboží či služeb klientům.

PŘÍNOSY

 • Seznámení se s podstatnými pravidly telefonické komunikace – vizitky společnosti
 • Nové přístupy k volajícím v rámci pasivního i posílení aktivního telemarketingu v souladu s evolucí spotřebitelů (jejich uvědomění si nároku)
 • Jak se vyvarovat nesprávných návyků – revize stávajícího stavu (analýza hovorů)
 • Jak rychle generovat síly na další hovor (zejména po hovoru s obtížným volajícím)
 • Jak efektivně zvládat záznam hovoru (zápis údajů)

FORMA
1-2 denní tréninkový seminář max. pro 10 účastníků (8 - 16 hod.)

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
dle dohody
https://agentura-aha.cz/kurz/196-komunikace-a-prodej-po-telefonu.html
26.11.2020

OBSAH

 • Telefonická komunikace
 • zásady profesionálního chování k zákazníkům 
 • specifika komunikace po telefonu
 • verbální komunikace
 • volba slov a působení na klienta
 • srozumitelnost a tempo řeči
 • pravidla navázání prvního kontaktu - úsměv je slyšet
 • jak vzbudit zájem
 • příprava na rozhovor s potencionálním zákazníkem
 • Získávání informace prostřednictvím telefonu
 • identifikace potřeb zákazníka
 • technika kladení otázek
 • zvládání námitek
 • správná formulace sdělení
 • negativní a pozitivní odpovědi
 • Typologie zákazníků
 • profesionální jednání s náročným zákazníkem
 • formulace vhodné odpovědi na některé reakce zákazníků
 • vyřizování reklamací a stížností, řešení konfliktů
 • zvládání psychické zátěže, práce se stresem
 • Telemarketing - nabídka a prodej služeb nebo produktů po telefonu
 • jak nabízet s úspěchem

 • odlišnosti prodeje po telefonu
 • Rozvoj dovedností pracovníka call-centra
 • rozvoj profesionálního projevu s ohledem na prostředí moderního trhu
 • trénink schopnosti přizpůsobit se situaci s cílem zaujmout zákazníka
 • podrobný rozbor nahrávek a modelových situací


METODY PRÁCE
stručné teoretické základy a návazný trénink s využitím audio-video nahrávek      

LEKTOR
odborník na telefonickou komunikaci s vlastní praxí v call centru

TERMÍN

26.11.2020 nebo dle aktuální covidové situace

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE PRO CALL CENTRA - zásady a strategie pro pracovníky call center

Vybraný termín:

26.11.2020  Praha 4
09:00 – 16:00 hod.

Cena
4950 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.