Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání se zákazníky

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Raška

odborný konzultant s lektorskou i manažerskou praxí

Základní info

PRO

obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce.

CÍL

Naučit se efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom, atd.) a správným způsobem oslovovat zákazníky nové.

OBSAH

 • Základy vyjednávání obecně
 • Kdy volit distanční (telefonický, e-mailový, prostřednictvím komunikačních platforem) způsob vyjednávání, kdy je nutné vyjednávání osobní

 • Příprava na akviziční telefonát
 • Kroky akvizičního telefonátu od překonání negativních postojů volaného po dosažení dohody
 • Nejčastější chyby při akvizičním telefonátu a jak jim předcházet
 • Umění zaujmout v prvních vteřinách telefonátu
 • Zvládání námitek při distančním vyjednávání
 • Argumentace při distančním vyjednávání
 • Úskalí distančního vyjednávání
 • Umění předejít nedorozumění a konfliktům
 • Řešení konfliktů po telefonu nebo videorozhovoru
 • Telefonická a e-mailová etiketa a „pasti“ při videorozhovorech

METODY

Výklad, příklady z praxe, modelové situace, samostatné úlohy.  

Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání se zákazníky

Vybraný termín:

25.10.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.