Sebepoznávání a komunikace v pomáhajících profesích

kurz

Základní info

Prolínání poznávací, komunikační a tvůrčí aktivity s nácvikem relaxačních technik. Možnost vlastního pohodlí při práci a „rodinná atmosféra“ založená na blízkých vztazích mezi účastníky navzájem a otevřeném nedirektivním vztahu mezi účastníkem a lektorem. Zprostředkování poznatků, prožitků a technik sebepoznávání, práce s vlastní emocionalitou, zdokonalování schopností vyjadřovat vlastní pocity, názory a vyvážené hodnocení. Rozvíjení vnímavosti, citlivosti a lidskosti. Metody a techniky účinného jednání, vedení rozhovorů a zvládání zátěžových situací. Energetická stránka pomáhání, prevence psychických krizí, traumat a stresu. Jsou využívány hlavně metody arteterapie, hraní rolí, sochání, nácvik modelových situací a.j. Vzdělávací program pro pracovníky v pomáhajících profesích. Program je akreditován MPSV.

Více na www.poradenstvi-psychoterapie.wz.cz/sebepoznavani.php

Sebepoznávání a komunikace v pomáhajících profesích

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.