Prezentační dovednosti - vlastní prezentace in-house -(1 den)

Základní info

Při prezentování je důležité říci to nejpodstatnější jasnou a stručnou formou v co nejkratším čase. Prezentace, které jsou posluchačům příjemné, jsou pochopitelné, praktické, zábavné, napínavé, přesvědčivé a stručné. I vědecké a velmi odborné prezentace se dají přednést pro posluchače přijatelnější formou.

 Čeho chceme dosáhnout:

  • Posílit prezentační kompetence účastníků
  • Probrat s účastníky nejběžnější prezentační chyby a jak se jim vyhnout
  • Trénovat s účastníky principy profesionální a účinné prezentace

Tento seminář vám pomůže se zorientovat v moderních trendech a náhledech na prezentaci, práci s prezentační technikou. Jaká pravidla platí v oblasti komunikace, rétoriky. Jak strukturovat prezentaci, jak zaujmout posluchače a jak pracovat s trémou.

 

PRO KOHO JE URČEN: 

Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti. Konkrétně je určen pro všechny pracovní pozice, kde je součástí práce potřeba představit sebe, svou firmu, svůj tým, svou práci nebo své myšlenky.

 

ČAS: 1denní seminář od 08:30 - do 16:00

POŽADAVKY: bez podmínek

 

DALŠÍ INFORMACE: 

OPAKOVANÝ SEMINÁŘ – KAPACITY OMEZENY - NEVÁHEJTE

Všechny reservace jsou nejdříve ověřeny z hlediska dostupnosti. Faktura je vystavena až v případě skutečné realizace semináře.

Prezentační dovednosti - vlastní prezentace in-house -(1 den)

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.