Prezentační a rétorické dovednosti – dvoudenní seminář

Kurzem Vás provede Stanislava Vávrová

Lektorka, konzultantka a terapeutka Jsem lektorkou, konzultantkou a koučkou měkkých dovedností s pedagogickým vzděláním a mnohaletými aktivními…

Základní info

Cíle kurzu

Zdokonalíte své znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Nacvičíte si, jak zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučíte se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi, budete umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojíte si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalíte schopnost improvizace a verbální pohotovosti.

Obsah kurzu

Zásady efektivní prezentace:

• chyby snižující účinnost prezentace,

• příprava prezentace a analýza posluchačů,

• příprava přesvědčovací prezentace,

• struktura informativní prezentace,

• zahájení prezentace a navázání kontaktu s posluchači,

• zvládání trémy při prezentaci,

• neverbální komunikace při prezentaci,

• použití vizuálních pomůcek,

• jak posluchač vnímá a co si pamatuje,

• práce s otázkami,

• zvládání námitek posluchačů a dalších obtížných situací při prezentaci,

• moderování diskuze,

• závěr efektivní prezentace,

• analýza prezentace.


Rétorika:

• technika řeči,

• slovní pohotovost,

• aktivizace posluchačů, udržení pozornosti posluchačů,

• prostředky verbální komunikace,

• intenzívní trénink pod vedením zkušené lektorky.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Prezentační a rétorické dovednosti – dvoudenní seminář

Vybraný termín:

30.5.2023 –  31.5.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.