Přesvědčování - argumentace - vyjednávání

kurz

Základní info

V kurzu budou prezentovány techniky a dovednosti, které jsou efektivní pro úspěšné vyjednávání. Účastníci rozvinou své umění argumentace a přesvědčování komunikačního partnera.

Co se naučíte?

 • Efektivně argumentovat
 • Být úspěšnější ve vyjednávání
 • Zvládat námitky a přesvědčit komunikačního partnera

Obsah kurzu

 • S kým vlastně jednáme? Typologie komunikačních partnerů, motivace...
 • Přesvědčování, ovlivňování a manipulace
 • Styly přesvědčování
 • Metody efektivního ovlivňování a přesvědčování
 • Transakční analýza
 • Manipulace x asertivita
 • Účinné a korektní přesvědčování
 • Vyjednávání - základy, proměnné, princip win-win
 • Základní techniky v procesu vyjednávání a jejich využití
 • Vyjednávací strategie a proces vyjednávání
 • Časté gambity při vyjednávání
 • Vyjednávání v obtížných podmínkách
 • Flexibilní postup ve vyjednávání pro různé partnery
 • Dohoda a její alternativy, cesty k dohodě
 • Nástroje účinné argumentace
 • Chybná argumentace, klasifikace neformálních falešných závěrů
 • Příprava argumentů pro jednání, odhadnutí silných a slabých argumentů
 • Zvládání námitek a nestandardních a stresových situací ve vyjednávání
 • Navázání a rozvoj vztahů s vyjednávacími partnery
 • Vědomé využívání vhodných vyjednávacích technik

Délka

3 dny

Přesvědčování - argumentace - vyjednávání

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.