Presvedčivá prezentácia

kurz

Základní info

Úvod do problematiky:

Aj najdokonalejší produkt je zbytočný, ak o ňom nevie potenciálny odberateľ. Ak chcem predať to, čo ponúkam, musím presvedčiť partnera že práve ten môj produkt spĺňa jeho potreby. Pritom produkt nemusí byť len výrobok. Môžu to byť moje návrhy vypracované pre vedenie firmy, pokyny pre tím, ktorý vediem a potrebujem ho nadchnúť pre môj plán, alebo projekt, ktorý ponúkam obchodnému partnerovi. Najčastejším nástrojom predaja takýchto produktov je dnes počítačová prezentácia.


Cieľ kurzu:

Naučiť manažérov naplánovať, spracovať a demonštrovať prezentáciu ako nástroj pre predaj myšlienok a produktov. Počas kurzu vytvoria účastníci vlastnú prezentáciu produktu alebo služby vo svojej oblasti podnikania.


Obsah kurzu:

* Obsah prezentácie
o spôsob zberu údajov
o tvorba štruktúry a plánu prezentácie
o zladenie prezentácie s typom publika
* Softvérová podpora tvorby prezentácie - Microsoft Power Point
o všeobecné vlastnosti
o práca s textom
o práca s obrázkami
o práca so zvukom
o práca s videom
o spúšťanie prezentácie
* Demonštrácia prezentácie
o tempo prezentácie
o zvládnutie publika
o nácvik prezentácie
o ovládnutie nervozity
o zodpovedanie otázok
o používanie audiovizuálnych pomôcok


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Osvedčenie o absolvovaní školenia.


Spôsob výučby:

* Dĺžka trvania kurzu je 3 dni.
* Účastníci si všetky získané poznatky okamžite vyskúšajú na praktickom príklade.
* Učebné texty - rozsah, množstvo textu, veľkosť fontov, obrázky, praktické ukážky - sú navrhnuté podľa posledných pedagogických štandardov.
* Počet účastníkov je maximálne 6 (minimálne 4) v troch skupinách.
* Lektori majú praktické skúsenosti s tvorbou multimediálnych prezentácií pre slovenské a zahraničné firmy (U. S. Steel Košice, Slovalco a.s., Jadrová elektráreň Mochovce, Technometal a.s., SAE Control a.s., Doprastav a.s., ...).
* Praktickým výsledkom výučby na kurze je príprava vlastnej prezentácie každého účastníka, ktorú pred ostatnými účastníkmi odprezentuje, nahrá na CD nosič a vezme so sebou.
* Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori, miestnosť je pripravená a lektori sú prítomní v mieste konania kurzu už deň vopred tak, aby sa zabezpečili princípy normy kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Presvedčivá prezentácia

Vybraný termín:

 Košický kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.