OTEVŘENÝ TRÉNINK PÍSEMNÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

kurz

Základní info

Popis tréninku

Jednodenní praktický trénink pro zaměstnance, kteří jsou se zákazníkem v písemné komunikaci, jež tvoří běžnou součást jejich denní práce. Zákazník má během svého „životního cyklu“ relativně málo kontaktů se společností a opakovaně si  potvrzuje nebo vyvrací správnost volby (moment pravdy) společnosti a produktu. Dle těchto zážitků se rozhoduje, jak dlouho setrvá v obchodním vztahu. Trénink je určen pro pracovníky, kteří komunikují a vytvářejí momenty pravdy prostřednictvím písemné komunikace. Dopis oproti osobní komunikaci může vyvolávat opakovaně nepříjemné zážitky. Například tím, že jej zákazník nepochopí, neumí ho řešit sám bez cizí pomoci, cítí se odbytý, atd. Pojďme společně budovat nejlepší možné zážitky v těchto momentech pravdy. Chceme, aby se zákazník u nás cítil dobře a chtěl u nás zůstat co nejdéle.

Účastník na základě tréninku bude zvládat tyto dovednosti:

  • Zvýší spokojenost a satisfakci zákazníků prostřednictvím písemné komunikace
  • Uvědomuje si důležitost zaměření na zákazníka ve své každodenní práci
  • Dokáže používat principy a pravidla kvality písemné komunikace


Absolvováním tréninku zlepší účastník tyto výsledky:

  • V komunikaci se zákazníkem uplatňuje lidskost a zdravý „selský“ rozum
  • U nových dopisů žádá a přijímá zpětnou vazbu od svých spolupracovníků

Většina času je věnována praktickému procvičování, jež pomáhá vytvářet a zvládat probíraná komunikační pravidla. Obsah je zaměřen na přímou práci a posun v hlavních potřebách skupiny dle denní praxe. Můžete očekávat profesionální a zároveň uvolněnou atmosféru s dávkou humoru a praktických cvičení. Trénink bude v režii zkušených trenérů Jakuba Řeřichy a Karla Königsteina, kteří spojí učení se zábavnou atmosférou (škola hrou).

Počet účastníků: maximální velikost skupiny je 12 osob, minimální počet účastníků pro realizaci tréninku je 7 osob.

OTEVŘENÝ TRÉNINK PÍSEMNÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.