Metoda instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina - FIE

kurz

Základní info

Setkali jste se někdy s tím, že vaše dítě selhává (-lo) ve škole, ale v mimoškolním prostředí, ve hře nebo při práci, která zahrnuje komplexní dovednosti, se nijak od svých vrstevníků neodlišuje?

Stalo se vám, že jste naučili novým dovednostem, ale druhý den nebo i za několik hodin jste tyto dovednosti ztratili a to někdy tak dalece, že se zdá, jako by jste se nikdy s těmito informacemi a dovednostmi nesetkali?

Zná vaše dítě některé věci teoreticky, ale nedovede naučený poznatek aplikovat v nové situaci?

V tom případě možná jen neumíte Vy nebo vaše dítě myslet v souvislostech nebo vám chybí schopnost poznatky strukturovat a organizovat. Nejde tedy o neúspěch z důvodu nedostatečné inteligence, ale proto, protože některé poznávací funkce nejsou dostatečně rozvinuty. Takoví lidé si nedovedou svou práci naplánovat, nedovedou předem promyslet strategii, kterou úkol vyžaduje popř. strategii změnit, pokud se změní podmínky úkolu nebo situace.
Kurz rozvoje poznávacích funkcí  pomocí "Metody  instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina - FIE" je určen především dětem a dospělým, kteří cítí problémy výše popsané.

Metoda instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina - FIE

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.