Medzikultúrna komunikácia

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Manažéri v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku, lídri medzinárodných tímov, expatrioti a zamestnanci pripravujúci sa na prácu v multikultúrnom prostredí

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci:

* chápať a vedieť predchádzať rozdielom a konfliktom v multikultúrnom tíme,
* rozumieť ako kultúra ovplyvňuje pracovný štýl, tímovú prácu a komunikáciu,
* pozerať sa na riešenia konfliktov z viacerých strán,
* pochopiť realitu zamestnancov prichádzajúcich do „novej kultúry“,
* vidieť samých seba v novom svetle.


Obsah

* Uvedomenie si vlastnej kultúry.
* Pochopenie kultúry národa a kultúry jednotlivca.
* Ako kultúra spoločnosti a jednotlivca ovplyvňuje pracovnú kultúru a konflikty.
* Chápanie času, „pomalé a rýchle vnímanie“ a ich vplyv na pracovisku.
* Vysoký a nízky kontext a ich vplyv na pracovisku.
* Teritorialita a osobný priestor a ich vplyv na pracovisku.
* Komunikácia v multikultúrnom tíme.
* Jazykové bariéry a ich vplyv na vnímanie kultúry zamestnanca.
* Kultúrny šok a jeho krivka pre expatriotov.
* Výhody práce v interkultúrnom prostredí.


Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
2 dni

Formy a metódy
Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, sebapoznávanie, skupinová práca.

Medzikultúrna komunikácia

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.