Komunikační dovednosti

e-kurz

Základní info

Cílem vzdělávacího programu je seznámit zájemce se základními pojmy, principy a funkcemi komunikace jako dynamického procesu, který je základem pro existenci mezilidských vztahů.

Umět vystupovat na veřejnosti, počínat si asertivně a znát alespoň základy rétoriky může být krokem k úspěchu v profesionálním i osobním životě. Kurz se snaží tyto dovednosti přiblížit tak, aby je absolventi mohli aplikovat v praxi.

Kurz je určen nejen personalistům, ale i pracovníkům obchodních úseků, asistentkám, sekretářkám, zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí.

Komunikační dovednosti

Vybraný termín:

 Online Upřesnující informace k termínu

Cena
780 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.